Perhekurssi lapselle, jolla on sukukromosomipoikkeavuus | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Perhekurssi lapselle, jolla on sukukromosomipoikkeavuus

Kela järjestää perhekursseja lapsille, joilla on todettu sukukromosomipoikkeavuus. Sopeutumisvalmennus on moniammatillista ja ryhmämuotoista kuntoutusta.

Katso kuntoutuskurssihausta, milloin kursseja järjestetään

Käytä hakusanaa ”Turner” tai ”Klinefelter”.

Kuntoutuskurssihaku

Kurssilla lapsi ja hänen perheensä saavat tukea arkipäivän ongelmatilanteisiin ja apua elämäntilanteensa selkeyttämiseen. Kuntoutuksella pyritään mm. turvaamaan toimintakykyä, vahvistamaan elämänhallintaa ja tukemaan itsehoitoa. Kurssilla perhe saa myös tietoa lapsen kromosomipoikkeavuudesta, kuntoutuskäytännöistä ja oman asuinpaikkakuntansa tukiverkostoista. 

Perhekurssi soveltuu lapselle,

  • joka on alle kouluikäinen, alakouluikäinen tai yläkouluikäinen
    jolla on todettu sukukromosomipoikkeavuus.

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

  • tytöt, joilla on Turnerin oireyhtymä tai jokin muu sukukromosomipoikkeavuus
  • pojat, joilla on Klinefelterin oireyhtymä tai jokin muu sukukromosomipoikkeavuus.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että lapsi ja hänen perheensä saavat monipuolista neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen kromosomipoikkeavuudesta huolimatta. Lisäksi kuntoutuksella pyritään vahvistamaan koko perheen voimavaroja ja elämänhallintaa sekä antamaan tukea perheen ja lähiverkostojen yhteistyöhön. Kuntoutus tarjoaa myös mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon lapsen ja hänen perheensä yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 5 vuorokautta.

Lapsen perhe osallistuu kuntoutukseen koko kuntoutuksen ajan yhdessä lapsen kanssa. Perhekurssille osallistuvat pääsääntöisesti 1–2 läheistä aikuista ja 1-2 sisarusta. Alle 2-vuotias sisarus voi osallistua aina perhekuntoutukseen.  Jos lapsella on edellä mainittua enemmän yli 2-vuotiaita sisaruksia, Kela arvioi, onko heidän osallistumisensa perusteltua lapsen kuntoutumisen kannalta. Samalla selvitämme palveluntuottajalta, voiko palveluntuottaja toteuttaa kuntoutuksen useammalle sisarukselle.

Perhe voi yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.

Palveluntuottaja on yhteydessä perheeseen ennen kuntoutusta ja kuntoutuksen jälkeen.

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

  • lastentautien tai endokrinologian erikoislääkäri
  • sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
  • sosiaalityöntekijä, sosionomi tai kuntoutuksen ohjaaja
  • toimintaterapeutti.

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lue lisää

Sivu päivitetty 14.6.2023