Perhekurssi lapselle, jolla on sukukromosomipoikkeavuus

Kela järjestää perhekursseja lapsille, joilla on todettu sukukromosomipoikkeavuus. Sopeutumisvalmennus on moniammatillista ja ryhmämuotoista kuntoutusta.

Kurssilla lapsi ja hänen perheensä saavat tukea arkipäivän ongelmatilanteisiin ja apua elämäntilanteensa selkeyttämiseen. Kuntoutuksella pyritään mm. turvaamaan toimintakykyä, vahvistamaan elämänhallintaa ja tukemaan itsehoitoa. Kurssilla perhe saa myös tietoa lapsen kromosomipoikkeavuudesta, kuntoutuskäytännöistä ja oman asuinpaikkakuntansa tukiverkostoista. 

Perhekurssi soveltuu lapselle,

  • joka on yli 1-vuotias alle kouluikäinen, alakouluikäinen tai yläkoululainen
  • jolla on todettu sukukromosomipoikkeavuus
  • jolla on tarve kurssimuotoiseen kuntoutukseen.

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

  • tytöt, joilla on Turnerin oireyhtymä tai jokin muu sukukromosomipoikkeavuudet-sairausryhmään kuuluva sairaus
  • pojat, joilla on Klinefelterin oireyhtymä tai jokin muu sukukromosomipoikkeavuudet-sairausryhmään kuuluva sairaus.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että lapsi ja hänen perheensä saavat monipuolista neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen kromosomipoikkeavuudesta huolimatta. Lisäksi kuntoutuksella pyritään vahvistamaan koko perheen voimavaroja ja elämänhallintaa sekä antamaan tukea perheen ja lähiverkostojen yhteistyöhön. Kuntoutus tarjoaa myös mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon lapsen ja hänen perheensä yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 5 vuorokautta.

Lapsen perhe osallistuu kuntoutukseen koko kuntoutuksen ajan yhdessä lapsen kanssa. Perhekurssille osallistuu 1–2 läheistä aikuista ja enintään 2 sisarusta. Jos kuntoutukseen osallistuvia sisaruksia on tulossa kurssille tätä enemmän, Kela ottaa palveluntuottajaan yhteyttä, jotta voidaan sopia käytännön järjestelyistä ja varmistaa riittävät tilat. Perhe voi yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.

 

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

  • lastentautien, lastenneurologian tai perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri
  • sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
  • psykologi tai neuropsykologi
  • sosiaalityöntekijä tai sosionomi tai kuntoutuksen ohjaaja tai yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaineena kuntoutustiede).

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Kurssille hakeminen

Näin haet kurssille

Lue lisää