Liikehäiriösairautta sairastavan kuntoutuskurssi | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Liikehäiriösairautta sairastavan kuntoutuskurssi

Kela järjestää kuntoutuskursseja liikehäiriösairauksia sairastaville aikuisille. Kuntoutus on moniammatillista ja ryhmämuotoista.

Katso kuntoutuskurssihausta, milloin kursseja järjestetään

Käytä hakusanaa ”liikehäiriö”

Kuntoutuskurssihaku

Kurssilta saat tukea elämäntilanteesi hallintaan sekä keinoja sairaudesta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Kurssille osallistuminen edellyttää, että olet motivoitunut ryhmässä toteutettavaan kuntoutukseen.

Kuntoutuskurssi soveltuu sinulle, jos

 • sinulla on todettu liikehäiriösairaus ja ensivaiheen hoitojakso on päättynyt tai tilanteesi on muuten vakiintunut
 • sairaudestasi aiheutuu rajoitteita työ- tai toimintakyvyllesi ja rajoitteet heikentävät suoriutumistasi arjessa
 • sinulla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta kykenet osallistumaan kurssin ohjelmaan 5 tuntia päivässä.

Kurssi ei sovellu sinulle, jos

 • sinulla on kognitiivista oireilua, joka haittaa merkittävästi kuntoutuksessa selviytymistäsi
 • sairautesi estää aktiivisen kuntoutukseen osallistumisesi
 • sinulla on aistiharhoja tai käytöshäiriöitä, jotka vaikeuttavat merkittävästi kuntoutukseen osallistumistasi.

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

 • dystoniaa sairastavat
 • primaarisia ataksiasairauksia sairastavat
 • Parkinsonin tautia sairastavat
  • alle 68-vuotiaat vasta diagnosoidut ja sairauden varhaisvaiheessa olevat (sairastaneet alle 5 vuotta)
  • yli 68-vuotiaat vasta diagnosoidut ja sairauden varhaisvaiheessa olevat (sairastaneet alle 5 vuotta)
  • pidempään sairastaneet (sairastaneet yli 5 vuotta).

Kurssi järjestetään myös ruotsiksi.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että saat tukea ja ohjausta elämäntilanteeseesi ja arjessa selviytymiseen. Kurssilla pyritään lisäämään voimavarojasi ja valmiuksiasi niin, että pystyisit monipuolisesti osallistumaan toimintoihin omassa elinympäristössäsi ja yhteiskunnassa.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssin kesto on 15 vuorokautta, ja se toteutuu kolmessa jaksossa. Aikuinen omainen tai läheinen osallistuu kuntoutukseen koko kuntoutuksen ajan kanssasi. Voitte yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.

Palveluntuottaja on yhteydessä sinuun ennen kuntoutusta, kuntoutusjaksojen välissä ja kuntoutuksen jälkeen.

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

 • neurologian erikoislääkäri
 • sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
 • psykologi tai neuropsykologi
 • fysioterapeutti.

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Lue lisää