505 Komjölksallergi hos små barn | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

505 Komjölksallergi hos små barn

(E73.0, K52.2, L27.2)

Rätt till ersättning för kliniska näringspreparat beviljas små barn som på grund av med säkerhet konstaterad komjölksallergi behöver specialpreparat. Läkarutlåtande B ska grunda sig på undersökning som utförts vid en enhet för pediatrik inom den specialiserade sjukvården eller under motsvarande förhållanden.

Diagnos som berättigar till specialersättning vid komjölksallergi hos små barn ska

  • grunda sig på typisk symtombild, positiv elimineringsrespons och menliga symtom vid provokation med komjölk.

Också medfödd brist på laktasenzym berättigar till specialersättning.

Rätt till specialersättning för näringspreparat p.g.a. komjölksallergi beviljas i regel fram till högst två års ålder.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
SjukdomErsättningsnummer

Komjölksallergi hos små barn och överkänslighet mot vanliga specialpreparat

506

Läs mer

Senast ändrad 26.6.2023

Vad tycker du om sidan?