602 Svåra undernäringstillstånd hos barn | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

602 Svåra undernäringstillstånd hos barn

Med svåra undernäringstillstånd hos barn avses svåra undernäringstillstånd orsakade av njursjukdom eller annan kronisk sjukdom.

Prematuritet kan under vissa förutsättningar jämställas med svåra undernäringstillstånd hos barn. Små prematurer som behöver särskilda näringslösningar kan beviljas rätt till grundersättning förutsatt att

  • deras födelsevikt har understigit 1 500 g eller
  • deras födelsevikt har understigit 1 800 g och det finns andra problem som kan relateras till prematuriteten, såsom
    • andnödssyndrom (RDS)
    • nekrotiserande enterokolit
    • låg vikt och/eller längd i förhållande till fosteråldern (SGA)

Rätt till grundersättning på grund av prematuritet beviljas i regel högst fram till 6 månaders ålder.

Det krävs ett B-utlåtande grundat på undersökning vid sjukhus och där inledd vård och som utfärdats vid en enhet för pediatrik inom den specialiserade sjukvården eller av en pediatriker. Av utlåtandet ska framgå på sjukhuset konstaterat behov och påbörjad tillförsel av kliniska näringspreparat samt motivering för fortsatt tillförsel av preparaten.

Läs mer

Senast ändrad 26.6.2023

Vad tycker du om sidan?