506 Komjölksallergi hos små barn och överkänslighet mot vanliga specialpreparat | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

506 Komjölksallergi hos små barn och överkänslighet mot vanliga specialpreparat

(K52.2, L27.2)

Sjukdomen ger rätt till specialersättning för såväl komjölkshydrolysat som aminosyrabaserade preparat.

Rätt till ersättning för kliniska näringspreparat beviljas barn med komjölksallergi som påvisbart inte kan använda komjölkshydrolysat och som därför behöver aminosyrabaserade preparat.

Läkarutlåtande B ska grunda sig på undersökning som utförts vid en enhet för pediatrik inom den specialiserade sjukvården eller under motsvarande förhållanden.

Rätt till specialersättning kan beviljas om båda av följande villkor uppfylls:

1) Patienten har diagnostiserats med sådan komjölksallergi hos små barn som ger rätt till specialersättning. Diagnosen komjölksallergi ska

  • grunda sig på typisk symtombild, positiv elimineringsrespons och menliga symtom vid provokation med komjölk.

2) Patienten har diagnostiserats med överkänslighet mot komjölkshydrolysat. Överkänsligheten ska ha diagnostiserats genom undersökningar vid en enhet för pediatrik inom den specialiserade sjukvården eller motsvarande, i vilka typisk symtombild, positiv elimineringsrespons och menliga symtom vid provokation kunnat konstateras.

Rätt till specialersättning beviljas i regel högst tills barnet är två år.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
SjukdomErsättningsnummer
Komjölksallergi hos små barn505

Läs mer

Senast ändrad 26.6.2023