601 Svåra absorptionsstörningar i fråga om näringsämnen, närmast fetter | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

601 Svåra störningar i absorptionen av näringsämnen, närmast fetter

B-utlåtandet ska grunda sig på sjukhusundersökning på inremedicinsk eller pediatrisk avdelning.

Det är fråga om med avseende på fettabsorptionen centrala följdtillstånd efter sjukdomar, inflammationer eller operationer i magsäck, lever och gallvägar eller tarmsystemet:

  1. fullständig bortoperering av magsäcken,
  2. exokrin pankreasinsufficiens på grund av kronisk inflammation i eller exstirpation av bukspottkörteln,
  3. störningar i absorptionen av fett eller fettlösliga vitaminer på grund av kronisk lever- eller gallvägssjukdom,
  4. störningar i fett- och gallsyreabsorptionen på grund av omfattande resektion av tunntarmen eller inflammation som skadar tunntarmen betydligt, t.ex. Crohns sjukdom.

Läs mer

Senast ändrad 26.7.2023

Vad tycker du om sidan?