Kliniska näringspreparat | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ersättning för kliniska näringspreparat

Läkemedelsprisnämnden (Hila) kan fastställa ersättningsstatus för kliniska näringspreparat som används vid behandlingen av svåra sjukdomar. Sjukdomarna fastställs i en förordning av statsrådet. FPA beslutar närmare om grunderna för beviljande av rätt till ersättning för kliniska näringspreparat och ger sjukdomarna ersättningsnummer.

Kunden kan få ersättning om FPA har beviljat honom eller henne rätt till ersättning och om den ersättningsstatus som fastställts för det kliniska näringspreparatet gäller.

Också kliniska näringspreparat som tillverkats på apotek kan i vissa fall ge rätt till ersättning om de expedieras mot recept.

Sjukdomar som berättigar till ersättning

I tabellerna nedan finns i alfabetisk ordning de svåra sjukdomar som nämns i statsrådets förordning och vid vilka ersättning kan betalas för kliniska näringspreparat som används vid sjukdomen i fråga. Ersättningsnumren fungerar som länkar till grunderna för beviljande av rätt till ersättning enligt FPA:s beslut.

Söktjänst för läkemedel

De ersättningsgilla kliniska näringspreparaten kan hittas i FPA:s söktjänst för läkemedel.

Gå till söktjänsten för läkemedel

 

Ersättningen är 65 % av preparatets pris vid följande sjukdomar
SjukdomErsättningsnummer
Komjölksallergi hos små barn505
Komjölksallergi hos små barn och överkänslighet för vanliga specialpreparat506
Medfödda störningar i ämnesomsättningen503
Tillstånd som kräver fortsatt daglig enteral slangmatning504
Ersättningen är 40 % av preparatets pris vid följande sjukdomar
SjukdomErsättningsnummer
Svåra störningar i absorptionen av näringsämnen, närmast fetter601
Svåra undernäringstillstånd hos barn602

Läs mer

Vad tycker du om sidan?