Rätt till ersättning för läkemedel och kliniska näringspreparat | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Rätt till ersättning för läkemedel och kliniska näringspreparat

Kunden ska ansöka om rätt till ersättning hos FPA med ett läkarutlåtande B som en läkare skrivit. Rätten till ersättning kan gälla

 •     specialersättning för läkemedel
 •     ersättning för begränsat grund- eller specialersättningsgilla läkemedel
 •     ersättning för kliniska näringspreparat.

Nedan finns länkar till FPA:s beslut där man kan läsa om grunderna för beviljande av rätt till ersättning.

Beslut som träder i kraft 1.7.2024

Gällande FPA-beslut

Ersättningsstatus på preparatnivå fastställs av läkemedelsprisnämnden (Hila).

Söktjänst för läkemedel

Gällande ersättningsstatus för olika läkemedelspreparat och kliniska näringspreparat kan kontrolleras i FPA:s söktjänst för läkemedel.

Gå till söktjänsten för läkemedel

Myndigheter som har en roll när det gäller ersättningsrättigheterna

Statsrådet

 • fastställer på medicinska grunder de svåra och långvariga sjukdomar vid vilka kostnaderna för behandling med läkemedel är specialersättningsgilla med stöd av sjukförsäkringslagen
 • fastställer på medicinska grunder de svåra sjukdomar vid vilka kostnaderna för behandling med kliniska näringspreparat är ersättningsgilla med stöd av sjukförsäkringslagen.

Läkemedelsprisnämnden (Hila)

 • beslutar om de läkemedel som ska ge rätt till specialersättning vid de sjukdomar som fastställs i förordning av statsrådet
 • kan begränsa rätten till specialersättning för ett läkemedel till att gälla bara en viss form eller svårighetsgrad av en sjukdom
 • kan begränsa rätten till grundersättning för ett läkemedel till noggrant fastställda indikationer
 • beslutar om ersättningsstatus för kliniska näringspreparat.

FPA

 • beslutar om de behövliga utredningar och om de medicinska villkor utifrån vilka ersättningsrätt för ett läkemedelspreparat eller ett kliniskt näringspreparat kan beviljas
 • ger nummer för ersättningsrättigheterna
 • handlägger kundernas ansökningar om rätt till ersättning, det vill säga läkarutlåtandena B.

Läs mer

Senast ändrad 1.5.2024