Mikä on työssäoloehto?

Jos täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, sinulla on oikeus peruspäivärahaan. Jos sinulla ei ole oikeutta peruspäivärahaan, sinulla voi olla oikeus työmarkkinatukeen.

Täytät palkansaajan työssäoloehdon, jos

  • olet ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa (noin 6 kk) työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden eli tarkastelujakson aikana
  • työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia viikossa. Jos työehtosopimusta ei ole, palkkasi on pitänyt olla vähintään 1 211 e/kk (vuonna 2019) ja 1 189 e/kk (vuonna 2018).

Palkka suhteutetaan työaikaan, kun työssäoloehto lasketaan. Tämä tarkoittaa sitä, että päivän minimipalkka on 56,33 euroa (1 211 : 21,5) ja tunnin minimipalkka 7,04 euroa (56,33 : 8).

Jos alalla on epätavallinen työaikajärjestely (opettajat, työsuhteiset kotityöntekijät, urheilijat tai taitelijat) työssäoloehto voi täyttyä myös vähemmällä työllä. Työssäoloehdon täyttyminen voidaan myös laskea ansioista (kotityöntekijät, urheilijat tai taitelijat).

Käytä laskuria

Arvio laskurilla, oletko ollut riittävästi töissä saadaksesi peruspäivärahaa.

Laske etuutesi määrä

Liitä hakemukseesi palkka- ja työtodistukset, jotta Kela voi selvittää, täyttyykö työssäoloehto. Jos työaikasi on ollut epäsäännöllinen, selvittämiseen voi käyttää lomaketta, jonka nimi on Todistus työssäoloehdon selvittämistä varten (TT4). Anna lomake työnantajan täytettäväksi.

Kela saa 1.1.2019 alkaen tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja.

Täytät yrittäjän työssäoloehdon, jos

  • olet toiminut yrittäjänä vähintään 15 kk työttömyyttä edeltäneen 48 kuukauden aikana
  • työtulo on vähintään 1 068 e/kk (vuonna 2019) ja vähintään 1 048 e/kk (vuonna 2018) yhteen laskettuna YEL:n ja MYEL:n työtuloista sekä yrittäjänä ansaitusta TyEL:n työansioista

Vähintään 4 kuukautta kestänyt yritystoiminta otetaan huomioon työssäoloehdossa.

Yrittäjän työssäoloehtoon luetaan yrittäjätoiminnan lisäksi palkansaajan työssäoloehtoon luettava työ edellisen 28 kuukauden ajalta.

Arvio laskurilla, onko sinulla ollut riittävästi yritystoimintaa ja oletko ollut riittävästi töissä saadaksesi peruspäivärahaa.

Työssäoloehdon tarkastelujakso

Tarkastelujakso on aika, jonka aikana tehty työ otetaan huomioon, kun tarkastellaan, täyttyykö työssäoloehto.

Työssäoloehdossa työntekijän 28 ja yrittäjän 48 kuukauden tarkastelujaksoa pidentävät muun muassa sairaus, päätoimiset opinnot ja enintään 3-vuotiaan lapsen hoitaminen. Tarkastelujaksoa pidentää myös aika, jona osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Työssäoloehdon tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään 7 vuodella. Pisimmillään tarkastelujakso on siis 9 vuotta ja 4 kuukautta.

Työssäoloehdon voimassaolo

Kerran hankittu työssäoloehto on voimassa, jos olet työttömyysjaksojen välillä työssä. Jos olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli 6 kuukautta, sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan, ennen kuin olet täyttänyt uudelleen työssäoloehdon.

Palkkatuettu työ ja työssäoloehto

Jos olet ollut työssä, josta työnantajalle maksetaan palkkatukea, 75 % työskentelyajastasi lasketaan työssäoloehtoon. 25 % työskentelyajastasi pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa.

Lue lisää