Anpassningskurs för personer med multipel skleros (MS) | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Anpassningskurs för personer med multipel skleros (MS)

Anpassningskursen lämpar sig för dig, om

  • du har diagnostiserats med MS
  • du har tillräcklig självständig funktionsförmåga för att kunna röra dig i serviceproducentens lokaler utan ständig assistans och för att delta i grupprehabilitering.
  • du har fått basinformation och vårdanvisningar från hälso- och sjukvården men du utöver det behöver multiprofessionellt stöd och handledning.

Kursen ordnas också på svenska.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”multipel skleros”.

Sök rehabiliteringskurs

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som sjukdomen medför. Du får även råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots sjukdomen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv, så att du kan fungera så självständigt och aktivt som möjligt i din vardag.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 5 dygn. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar dig före och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i neurologi
  • en sjukskötare eller hälsovårdare
  • en fysioterapeut
  • en psykolog eller neuropsykolog.

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?