Rehabiliteringskurs för personer med multipel skleros (MS) | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringskurs för personer med multipel skleros (MS)

Rehabiliteringskursen lämpar sig för dig, om

  • du har diagnostiserats med MS
  • du har tillräcklig självständig funktionsförmåga för att kunna röra dig i serviceproducentens lokaler utan ständig assistans och för att delta i grupprehabilitering.

Rehabilitering ordnas för följande målgrupper:

  • personer i arbetslivet
  • personer som står utanför arbetslivet.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ” multipel skleros”.

Sök rehabiliteringskurs

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 10 dygn och genomförs i 2 perioder. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag. En vuxen närstående kan delta i rehabiliteringen tillsammans med dig under 3 dygn i slutet av den avslutande perioden.  

Serviceproducenten kontaktar dig före rehabiliteringen, mellan rehabiliteringsperioderna och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i neurologi
  • en sjukskötare eller hälsovårdare
  • en fysioterapeut
  • en psykolog eller neuropsykolog
  • en socialarbetare, socionom eller rehabiliteringsledare.

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 17.11.2023