Multipel skleros, rehabiliterings- och anpassningskurser | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliterings- och anpassningskurser för personer med multipel skleros (MS)

FPA ordnar rehabiliterings- och anpassningskurser för vuxna med multipel skleros (MS). Rehabiliteringen är multiprofessionell och den genomförs i grupp.

På en rehabiliteringskurs får du stöd för att hantera din livssituation samt verktyg för att förstå de utmaningar som din sjukdom medför och för att kunna lösa praktiska problem. För att delta i en kurs behöver du vara motiverad att delta i rehabilitering som genomförs i grupp.

På en anpassningskurs får du information och stöd för att lösa problemsituationer i vardagen och hjälp med att reda ut din livssituation. Syftet med anpassningsträningen är att trygga och förbättra arbets-, studie- och funktionsförmågan, att stärka förmågan att hantera livet samt att stödja egenvård. På kursen får du också information om din sjukdom, om olika rehabiliteringsmetoder och om stödnätverk på din bostadsort.  

Till serviceproducenterna för kännedom: Kvalitetsfaktorer för MS-rehabiliteringskurserna

En modell med 2 olika priser testas för MS-rehabiliteringskurserna.  Under försöket betalar FPA ett högre pris för rehabiliteringstjänsten om de kvalitetsfaktorer som FPA fastställt uppfylls på kursen.

Läs mer

 

Senast ändrad 1.4.2024