Jos opiskelet ulkomailla | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Jos opiskelet ulkomailla

Voit saada opintotukea ulkomailla seuraavissa tilanteissa:

Oletko muuttanut Suomesta ulkomaille? Lue lisää oikeudestasi sosiaaliturvaan.

Jos suoritat opintosi kokonaan ulkomailla

Opintojen pitää olla päätoimisia ja vastata Suomessa tuettavia opintoja.

Ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritettavat opinnot ovat päätoimisia, jos oppilaitos on määritellyt ne päätoimisiksi. Korkeakouluopinnot voidaan katsoa päätoimisiksi myös, jos opintojen laajuus vastaa keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Muut opinnot voidaan katsoa päätoimisiksi myös, jos opetussuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia.

Lisäksi oppilaitoksen pitää olla julkisen valvonnan alainen. Se tarkoittaa, että oppilaitos on valtion tukema, opetusviranomaisten valvoma tai akkreditointiorganisaation akkreditoima. Myös yksityinen oppilaitos voi olla julkisen valvonnan alainen.

Et voi saada opintotukea seuraavissa tilanteissa:

 • Opintosi on kokonaan järjestetty etäopintoina.
 • Opintosi ovat yliopisto-opintoihin valmentavia opintoja
 • Suoritat yksittäistä kurssia
 • Osallistut kielikurssille.
 • Sinulla ei ole oppilaitoksessa tutkinnon suoritusoikeutta.
 • Oppilaitos on pelkästään virallisesti rekisteröity yritys.
 • Saat opintotukea ulkomailta.

Suomen kansalainen

Jos olet Suomen kansalainen, voit saada opintotukea kokonaan ulkomailla suoritettaviin opintoihin, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Sinulla on ollut kotikunta Suomessa vähintään kaksi vuotta opintojen alkamista edeltäneen viiden vuoden aikana eli aloitat opinnot alle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet muuttanut asumaan ulkomaille.
 • Sinulla on elinolosuhteiden perusteella muuten kiinteä yhteys Suomeen. Otamme huomioon Suomessa asumisen jaksot, perhesuhteet sekä toimeentuloon, ammatillisiin ja muihin vastaaviin elinolosuhteisiin liittyvät seikat. Arviointi perustuu kokonaisharkintaan.

Ulkomaan kansalainen

Jos et ole Suomen kansalainen, et voi yleensä saada opintotukea kokonaan ulkomailla suoritettaviin opintoihin.

Voit kuitenkin saada opintotukea, jos  jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Sinulla on Euroopan unionin kansalaisen oikeus pysyvään oleskeluun Suomessa.
 • Sinulla on EU:n ja Ison-Britannian erosopimuksen mukainen oikeus pysyvään oleskeluun Suomessa.
 • Olet EU-lainsäädännössä tai EU:n ja Ison-Britannian erosopimuksessa mainittu työntekijä tai tämän perheenjäsen. 

Jos olet EU-lainsäädännössä tai EU:n ja Ison-Britannian erosopimuksessa mainittu työntekijä tai tämän perheenjäsen, sinun täytyy täyttää myös toinen seuraavista ehdoista:

 • Työskentelet Suomessa vähintään 4 kuukautta ja keskimäärin vähintään 10 tuntia viikossa, tai sinulla on yrittäjän pakollinen eläkevakuutus. Oikeus opintotukeen on vain työskentelyn keston ajan.
 • Olet Suomessa työskentelevän EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai erosopimuksen piirissä olevan Iso-Britannian kansalaisen perheenjäsen. Suomen kansalaisen perheenjäsen katsotaan EU-työntekijän perheenjäseneksi vain silloin, kun Suomen kansalainen on muuttanut Suomesta toiseen EU-maahan ja palaa Suomeen työskentelemään.

Lisäksi sinun täytyy aina täyttää toinen seuraavista ehdoista:

 • Sinulla on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan opintojen alkamista edeltäneen viiden vuoden aikana.
 • Sinulla on elinolosuhteiden perusteella muuten kiinteä yhteys Suomeen, jolloin otetaan huomioon perhesuhteisiin, toimeentuloon, ammatillisiin ja muihin vastaaviin elinolosuhteisiin liittyvät seikat. Arviointi perustuu kokonaisharkintaan.

Ota huomioon myös nämä opintoja koskevat säännöt:

 • Jos olet EU-työntekijä, opintojesi on liityttävä läheisesti Suomessa tekemääsi työhön tai olet jäänyt Suomessa työskenneltyäsi työttömäksi ilman omaa syytäsi. Työntekijänä voit saada opintotukea vain ammatillisiin opintoihin esimerkiksi ammatillisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa tutkintoon johtavaan koulutukseen tai ammatilliseen lisä- tai täydennyskoulutukseen.
 • Jos olet EU-työntekijän perheenjäsen, voit saada tukea kaikkiin tuen piirissä oleviin opintoihin samoin edellytyksin kuin Suomen kansalainen niin kauan kuin huoltajasi säilyttää työntekijän aseman Suomessa.

Jos suoritat osan opinnoistasi ulkomailla

Voit saada opintotukea ulkomaille, jos opintosi, työssäoppimisjaksosi tai työharjoittelusi ulkomailla hyväksytään Suomessa suorittamiisi opintoihin. Voit saada opiskelu- tai harjoittelupaikan ulkomailla jonkin vaihto-ohjelman kautta tai voit hankkia sen omatoimisesti.

Jos olet lukiolainen, et yleensä voi saada opintotukea vaihto-oppilasvuodelle tai muulle ulkomaan opiskelujaksolle, koska opintoja ei hyväksytä Suomessa suoritettavaan lukion oppimäärään. Voit kuitenkin saada opintotukea, jos saat suomalaiselta lukiolta todistuksen, jonka mukaan ulkomaan lukio-opinnoista hyväksytään korvaamaan suomalaisessa lukiossa lukukautta kohti vähintään 10 kurssia tai vähintään 20 opintopisteen laajuiset opinnot.

Lue lisää

Sivu päivitetty 5.3.2024