Näin haet opintotukea ulkomaille

 1. Hae opintotukea verkossa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 2. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne verkossa. Asiointipalvelusta saat luettelon tarvittavista liitteistä.
 3. Asiointipalvelusta näet, onko hakemuksesi ratkaistu ja paljonko tukea saat. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa ulkomailla tutkintoa suorittavan opintotukihakemuksen (OT 3) ja postittaa sen liitteineen Kelaan. Liitteiden ja todistusten pitää olla käännetty suomen, ruotsin tai englannin kielelle. Hyväksymme itse tehdyt käännökset.

Läsnäolotodistus (Certificate of enrollment)

Lähetä Kelaan joka lukuvuosi oppilaitoksen antama läsnäolotodistus. Siitä pitää käydä ilmi, että suoritat päätoimisesti niitä opintoja, joihin saat tukea. Lähetä ensimmäinen todistus, kun olet kirjoittautunut oppilaitokseen. Sen jälkeen lähetä uusi läsnäolotodistus aina, kun edellisen todistuksen voimassaolo on päättynyt ja uusi lukuvuosi tai -kausi on alkanut.

Todistus opintosuorituksista

Lähetä Kelaan joka lukuvuosi oppilaitoksen antama todistus edellisen vuoden opintosuorituksista.

Muut liitteet

Jos olet ensimmäisen vuoden opiskelija, liitä hakemukseesi seuraavat asiakirjat:

Hae opintotukea ulkomaille verkosta

Lähetä hakemus ja liitteet helposti verkossa. Selkeä puhelimella otettu kuva käy liitteeksi

Lähetä hakemus
 • Todistus oppilaitokseen hyväksymisestä. Todistuksesta pitää käydä ilmi suoritettava tutkinto, sen kesto ja opiskelun päätoimisuus.
 • Todistus lukuvuoden alkamis- ja päättymispäivämääristä.
 • Todistus oppilaitoksen julkisen valvonnan alaisuudesta.
 • Jos suoritat Ruotsissa yksittäisistä kursseista (fristående kurser) koostuvaa tutkintoa, oma opintosuunnitelmasi ja oppilaitoksen hyväksymistodistus vähintään 30 pisteen (högskolepoäng/ECTS) kursseille. Opintosuunnitelmasta pitää käydä ilmi suoritettava tutkinto, sen kesto ja laajuus opintopisteinä sekä kurssit, joista tutkinto koostuu.
 • Jos opiskelet Yhdysvalloissa, kopio oppilaitokselta saatavasta I-20 -kaavakkeesta.
 • Oppilaitoksen antama läsnäolotodistus. Voit lähettää todistuksen myös jälkikäteen, kun olet kirjoittautunut läsnä olevaksi.
 • Todistus apurahoista ja oppilaitoksen maksamista avustuksista. Todistuksesta pitää käydä ilmi apurahan tai avustuksen käyttötarkoitus, mille ajalle se on myönnetty, määrä, maksaja ja maksuajankohta.
 • Selvitys ulkomailta saamistasi tuloista.
 • Jos vanhempiesi tulot vaikuttavat tukeesi, liitä tarvittaessa mukaan todistus vanhempiesi tulojen olennaisesta muutoksesta ja vanhempiesi ulkomailta saamista tuloista.
 • Jos olet ulkomaan kansalainen, liite ulkomaalaisen opintotukihakemukseen (OT 10).

Jos haet kesäopintotukea, ilmoita muutosilmoituksessa kesän opintosuunnitelmasi.

Muista toimittaa Kelaan joka lukuvuosi seuraavat asiakirjat:

 • todistus edellisen lukuvuoden opintosuorituksista
 • läsnäolotodistus

Hakuaika

Hae opintotukea heti, kun olet saanut tiedon oppilaitokseen hyväksymisestä. Voit saada opintotukea aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen.

Jätä hakemus ajoissa, vaikka sinulla ei olisi kaikkia siihen tarvittavia liitteitä. Voit täydentää hakemusta myöhemmin.

Todistus opintotuen määrästä

Jos tarvitset todistuksen opintotuen määrästä esimerkiksi oleskelulupaa varten, voit pyytää sen Kelasta. Todistus on ruotsin-, englannin-, saksan- tai ranskankielinen. Voit pyytää todistuksen jo ennen kuin olet saanut päätöksen opintotuesta, mutta se ei takaa opintotuen myöntämistä.

Ilmoita muutoksista

Muista ilmoittaa Kelaan olosuhteidesi muutoksista, jotta etuus voidaan maksaa sinulle oikein. Ilmoituksen voit tehdä asiointipalvelussa, puhelimitse tai palvelupisteessä.

Kun olet suorittanut tutkinnon ulkomailla

Ilmoita ulkomailla suorittamasi tutkinto Kelalle lomakkeella Ilmoitus ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritetusta tutkinnosta OT 29 (pdf). Ilmoittaminen on tärkeää, jotta voit saada suurempaa työeläkettä. Jos suoritit korkeakoulututkinnon, voit saada myös opintolainavähennyksen tai opintolainahyvityksen.

Muista myös ilmoittaa Suomeen paluustasi Kelaan.

Lue lisää