Beloppet av ränteunderstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ränteunderstöd – Belopp och utbetalning

FPA betalar som ränteunderstöd

  • räntor på studielån
  • bankens avgifter för meddelanden.

Du behöver inte betala dem tillbaka till FPA. Om du betalar räntorna för sent till banken måste du själv stå för dröjsmålsräntan. Dröjsmålsräntorna ersätts inte med ränteunderstöd.

FPA betalar på en gång alla räntor och avgifter för ränteperioder på 6 månader. Räntor som ska betalas under det första halvåret (januari-juni) hänför sig till ränteperioden 16.12-15.6 och räntor som ska betalas under det andra halvåret (juli-december) till ränteperioden 16.6-15.12.

Du kan få ränteunderstöd för högst 5 ränteperioder.

FPA kan betala ränteunderstödet antingen till dig eller till banken

Om du redan betalat räntan till banken betalar FPA ränteunderstödet till dig. Om du ännu inte betalat räntorna kan du be FPA betala ränteunderstödet direkt till banken.

Om du har betalat räntorna på studielånet till banken kan FPA betala ränteunderstödet till dig. Då är ränteunderstöd som betalas till dig själv det lämpligaste alternativet.

Om du har betalat räntorna på studielånet månadsvis eller var tredje månad ska du betala räntorna och avgifterna för hela ränteperioden på 6 månader. Ansök först efter det om betalning av ränteunderstödet till dig själv.

Ränteunderstöd som betalas till banken är det lämpligaste alternativet om du betalar räntor och avgifter halvårsvis på de räntebetalningsdagar som anges i lagen om studiestöd.

Om du avtalat med banken att du betalar räntorna månadsvis kan FPA bara betala den sista månadsposten direkt till banken. Ansök då om betalning av ränteunderstödet till dig själv för 5 månader och till banken för 1 månad.

Om du har avtalat med banken att du betalar räntan var tredje månad kan FPA bara betala den sista posten direkt till banken. Ansök då om betalning av ränteunderstödet till dig själv för de första 3 månaderna och till banken för de följande 3 månaderna.

Du kan ändå förhandla med banken om möjligheten att betala räntorna halvårsvis. Gör det i god tid innan ränteperioden börjar. Berätta för banken att en sådan ändring gör det möjligt för FPA att betala ränteunderstödet så att räntorna betalas direkt till banken för hela ränteperioden på 6 månader.