Näringsstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Näringsstöd

Näringsstödet är ett  stöd som hjälper dig att sysselsätta dig som företagare eller yrkesutövare trots en sjukdom eller funktionsnedsättning.

Näringsstöd kan beviljas för kostnader du har för att grunda ett företag eller lägga om företagsverksamheten, till exempel

  • kostnader för anskaffning av nödvändiga arbetsredskap, maskiner, utrustning, inredning, tillbehör och basråvaror
  • kostnader för skälig renovering av lokalerna
  • kostnader för andra nödvändiga anskaffningar.

Du kan också ansöka om näringsstöd om du redan driver ett eget företag och på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning behöver arbetsredskap för personligt bruk.

Näringsstöd beviljas inte för

  • företagets löpande driftsutgifter (t.ex. hyres-, marknadsförings-, försäkrings-, el- och telefonkostnader)
  • anskaffning av lokaler.

Innan stödet beviljas bedömer FPA om den planerade företagsverksamheten och arbetet lämpar sig för dig med tanke på din sjukdom eller funktionsnedsättning. Företagets utsikter och möjligheter till framgång bedöms också.

Belopp

Näringsstödets maximala belopp är 80 % av den godkända kostnadskalkylen. Det högsta belopp som beviljas är 17 000 euro.

Näringsstödet är skattefri inkomst.

Ansök så här

Skulle du ha nytta av näringsstöd? Ansök om näringsstöd.

Senast ändrad 2.8.2023