Rehabiliteringskurser för personer med psykiska sjukdomar eller syndrom | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringskurser för personer med psykiska sjukdomar eller syndrom

FPA ordnar rehabiliteringskurser för personer med psykiska sjukdomar eller syndrom. Rehabiliteringen är multiprofessionell och genomförs i grupp.

På en kurs för personer med psykiska sjukdomar eller syndrom får du stöd för att hantera din livssituation samt verktyg för att förstå de utmaningar som din sjukdom eller ditt syndrom medför och för att kunna lösa praktiska problem. För att delta i en kurs behöver du vara motiverad att delta i rehabilitering som genomförs i grupp.

Kurser för vuxna

  • Silmu-kurserna är avsedda för vuxna över 18 år som har diagnostiserats med lindrig eller medelsvår depression, ångestsyndrom eller bipolär sjukdom.
  • Verso-kurserna är avsedda för vuxna över 18 år med långvariga psykiska sjukdomar eller syndrom (t.ex. schizofreni, psykotisk depression).

Observera: FPA ordnar inte tolkning till och från ett främmande språk på kurserna för personer med psykiska sjukdomar eller syndrom.