VERSO-kurs | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Verso-kurs

En Verso-kurs lämpar sig för dig, om

 • du är över 18 år
 • du en längre tid har haft en psykisk sjukdom eller ett psykiskt syndrom och har någon av följande diagnoser:
  • schizofreni eller någon annan psykos
  • svår eller psykotisk depression
  • långvarigt tvångssyndrom
  • ångestsyndrom som avsevärt försämrar funktionsförmågan
 • du klarar av att fungera tillräckligt självständigt, exempelvis att röra dig i serviceproducentens lokaler och att delta i grupprehabilitering utan ständig assistans
 • du har en vård- och rehabiliteringsplan som stöder uppfyllelsen av målen för kursen.

Kursen lämpar sig inte för den som har ett obehandlat alkohol- eller drogproblem.

Kursen ordnas också på svenska.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”Verso-kurs”.

Sök rehabiliteringskurs

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Kursen omfattar 15 dygn och den ordnas i 3 perioder vid serviceproducentens verksamhetsställe. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar dig före och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en specialistläkare i psykiatri eller allmänmedicin
 • en sjukskötare
 • en ergoterapeut
 • en socialarbetare, socionom, rehabiliteringsledare eller magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap).

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 12.1.2023