Revisorer | Om FPA | FPAGå till innehållet

Revisorer 

FPA:s fullmäktige utser revisorerna för en räkenskapsperiod i sänder. Revisorerna genomför revisionen av FPA. Dessutom övervakar de FPA:s förvaltning, egendomsförvaltning och verksamhet.

Ordförande
Mikko Helkiö, OFGR, GR, revisionsråd

Vice ordförande
Ville Valkonen, riksdagsledamot

Sekreterare
Leena Uikkanen, chef för juridiska ärenden, FPA

Revisor: Mikko Helkiö, OFGR, GR revisionsråd, Statsrådets kansli
Revisorssuppleant: Virpi Ala-aho, OFR, stadsrevisor, Esbo stad

Revisor: Arja Juvonen, riksdagsledamot
Revisorssuppleant: Veijo Niemi, riksdagsledamot

Revisor: Krista Mikkonen, riksdagsledamot
Revisorssuppleant: Tero Suoniemi, politiskt sakkunnig

Revisor: Hanna Räsänen, riksdagsledamot
Revisorssuppleant: Mikko Savola, riksdagsledamot

Revisor: Ville Valkonen, riksdagsledamot
Revisorssuppleant: Susanne Päivärinta, riksdagsledamot  

Revisor: Heikki Vestman, riksdagsledamot
Revisorssuppleant: Karoliina Partanen, riksdagsledamot

Revisor: Tuula Väätäinen, riksdagsledamot
Revisorssuppleant: Aki Lindén, riksdagsledamot

Revisor: Ulla-Maija Tuomela, CGR, OFGR, BDO Audiator Oy
Revisorssuppleant: Minna Havia-Niemi, CGR, OFGR, BDO Audiator Oy