Så här ansöker du om rätt till vård | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om rätt till vård

Du kan be FPA utreda om du har rätt till sjukvård när

  • du flyttar utomlands eller vistas i utlandet
  • du bor i Finland men arbetar i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland.
  1. Foga nödvändiga bilagor till ansökan.
  2. Skicka ansökan och bilagorna på adressen Folkpensionsanstalten, Centret för internationella ärenden, PB 78, 000381 Helsingfors. Du kan också skicka bilagorna som ett meddelande i MittFPA.
  3. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i MittFPA.

Om du får en förmån från FPA och tänker flytta utomlands, ska du anmäla din flyttning i MittFPA. Du kan också fylla i och lämna in blanketten Flyttning utomlands eller arbete utomlands Y 38r (pdf).

Om du bor i Finland men arbetar i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz ska du bifoga intyg S1 eller E 106 till ansökan. Begär intyget av sjukförsäkringsinstitutionen i ditt sysselsättningsland. Om du arbetar i ett annat nordiskt land, i Storbritannien eller Nordirland behövs intyget inte.

Om din rätt till sjukvård grundar sig på arbete i Finland kan FPA kontrollera de uppgifter som arbetsgivaren anmält om anställningsförhållandet ur inkomstregistret.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?