Begäran om uppgifter om vård som getts utomlands | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Begäran om uppgifter om vård som getts utomlands

FPA begär uppgifter av den offentliga hälso- och sjukvården för handläggningen av en persons ansökan om ersättning när personen har fått vård i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och personen själv har betalat de faktiska kostnaderna för vården.

FPA skickar uppgifter till den offentliga hälso- och sjukvården om den vård som personen fått utomlands samt kostnaderna för den. Utifrån dessa uppgifter bedömer välfärdsområdet om vården kan anses vara medicinskt nödvändig och om den ingår i den offentliga hälso- och sjukvårdens tjänsteutbud i Finland. Dessutom bedömer välfärdsområdet om den vård som personen fått motsvarar den vård som hen skulle ha fått inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Den offentliga hälso- och sjukvården meddelar vilket pris som skulle ha fakturerats personens välfärdsområde och beloppet av den klientavgift som skulle ha tagits ut av personen i en motsvarande situation. FPA betalar personen ersättning enligt de uppgifter som den offentliga hälso- och sjukvården ger. FPA kan inte handlägga en ansökan utan uppgifter från den offentliga hälso- och sjukvården.

Personen kan på förhand be FPA meddela huruvida hen får ersättning för vård som ges utomlands och till vilket belopp vården ersätts. FPA kan i sådana fall begära uppgifter från välfärdsområdet redan innan personen söker vård utomlands. FPA kan inte ge ett förhandsbesked gällande personens rätt till ersättning utan ett svar från den offentliga hälso- och sjukvården.

FPA skickar begäran om uppgifter per post. Välfärdsområdet ska svara på FPA:s begäran om uppgifter inom 21 dygn från det att välfärdsområdet har tagit emot begäran. I frågor som gäller begäran om uppgifter kan man kontakta FPA:s center för internationella ärenden (Om Fpa).

Exempel på begäran om uppgifter

En person har fått vård i Spanien och själv betalat vårdkostnaderna på 500 euro. Personen har sökt ersättning hos FPA. FPA har skickat en begäran om uppgifter till den offentliga hälso- och sjukvården med uppgifter om den vård som personen fått i Spanien samt kostnaderna för den.

Den offentliga hälso- och sjukvården meddelar att vården har varit nödvändig för personen och att den vård som getts ingår i tjänsteutbudet inom den offentliga hälso- och sjukvården. Den offentliga hälso- och sjukvården meddelar att det pris som tagits ut i Spanien motsvarar kostnaderna i Finland och att klientavgiften i en motsvarande situation skulle uppgå till 41,20 euro. Den ersättning som FPA betalar till personen uppgår till 458,80 euro (500 euro − 41,20 euro = 458,80 euro).

Vad tycker du om sidan?