Patienttransporter och patientresor i internationella situationer | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Patienttransporter och patientresor

FPA kan betala ersättning för resekostnader i samband med sjukvård antingen till patienten eller till producenten av transporttjänster.

Taxiresor

Alla taxiresor som FPA ersätter ska beställas via en beställningscentral som har ingått avtal med FPA om direktersättningsförfarande. Om taxin beställs på annat håll får patienten inte ersättning för resan. Förfarandet gäller dock inte Åland. På Åland kan patienten beställa en taxi direkt från taxiföretagaren.

Direktersättningssystemet för taxiresor grundar sig på finsk personbeteckning. Därför kan personer som saknar finsk personbeteckning inte få direktersättning för taxiresor. Om patienten har rätt till ersättning enligt sjukförsäkringslagen kan han eller hon själv ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Också i dessa fall ska taxiresan beställas via en beställningscentral som har ingått avtal med FPA om direktersättningsförfarande.

Läs mer om taxiresor och hur man beställer dem.

Ambulansresor och prehospital akutsjukvård

Personer som är sjukförsäkrade i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland får direktersättning för kostnaderna för prehospital akutsjukvård genom att visa upp ett intyg över rätt till vård:

Personer som är bosatta i Australien får direktersättning genom att visa upp sitt pass.

Producenten av transporttjänster ber kunden visa upp ett intyg över rätt till vård och tar en kopia av intyget.

Läs mer om sjuktransporter och hur de ersätts.

Läs mer