Intyg över rätt till vård | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Intyg över rätt till vård

Om personen inte har hemkommun i Finland ska du be att han eller hon visar upp ett intyg över rätt till vård. Av intyget framgår hur omfattande vård personen har rätt att få. Kontrollera att intyget är giltigt vid tidpunkten för vården. Be personen styrka sin identitet.

Ett nyfött barn kan få medicinskt nödvändig vård på basis av moderns intyg över rätt till vård endast om det är fråga om vård som behöver ges i samband med förlossningen eller omedelbart därefter (till exempel intensivvård av prematur). Om det är fråga om annan vård ska barnet ha ett eget intyg över rätt till vård, som fås från moderns bosättningsland.

Ta en kopia av intyget för ansökan om statlig ersättning.

Följande handlingar godtas som intyg över rätt till vård:

Se vilka intyg som inte duger.

Godkänn inte ett intyg om du inte är säker på att det är äkta. Kontakta FPA:s center för internationella ärenden för att utreda rätten till vård.

Läs mer

Senast ändrad 24.5.2023