Färdsätt | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Färdsätt

I regel ersätter FPA kundernas resor enligt det billigaste tillgängliga färdsättet. Vid bedömningen av det billigaste tillgängliga färdsättet beaktas kundens hälsotillstånd och trafikförhållandena.

Resorna ersätts i första hand enligt taxorna för allmänna färdmedel. Om man inom hälso- och sjukvården anser att en kund inte kan anlita allmänna färdmedel på grund av sin sjukdom eller sitt aktuella hälsotillstånd kan resekostnaderna ersättas enligt kostnaderna för specialfordon.

Specialfordon är till exempel

Om kunden anlitar ett specialfordon på grund av trafikförhållandena kan behovet av specialfordon gälla bara för en del av resan.

I sådana fall kan en del av resan göras till exempel med buss och en del med en taxi som beställts på det regionala beställningsnumret. Då räknas alla kostnader för resan ihop och en enda självriskandel (25 euro) dras av.

Senast ändrad 24.5.2023