Övriga färdmedel och reseersättning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Andra färdmedel

På den här sidan finns information för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättning för resor till sjukvård.

Ambulans

Om kunden förs till vårdinrättningen med ambulans ska man i intyget ta ställning till vilket färdmedel som med beaktande av kundens hälsotillstånd hade varit nödvändigt.

Om ambulansen har larmats via en nödcentral räcker det att nödcentralen bedömt att ambulanstransport är nödvändig. Vårdinrättningen ska ändå stämpla och underteckna blankett SV 210r (Utredning och ansökan om ersättning för sjuktransport).

Helikopter

FPA ersätter resor som gjorts med helikopter om nödcentralen har bedömt att helikoptertransport är nödvändig.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?