Reseersättning för resor med egen bil | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Egen bil

På den här sidan finns information för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättning för resor till sjukvård.

Om kunden använder sin egen bil eller en bil som ägs av någon annan är ersättningen 0,33 euro/km. 

Resa som är under 200 kilometer

Om kunden använder egen bil och enkelresan till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården är under 200 kilometer, kan reseersättning beviljas (0,33 euro/km) utan något separat intyg (SV 67r) från hälso- och sjukvården. 

Den privata hälso- och sjukvården ska ge kunderna ett intyg (SV 67r) också för dessa resor.

Resa som är över 200 kilometer

Om kunden använder egen bil på grund av sitt hälsotillstånd och resan till hälso- och sjukvården är över 200 km, ska du skriva ut ett intyg (SV 67r) till kunden.

Läs mer

Senast ändrad 31.1.2024

Vad tycker du om sidan?