Reseersättning för resor med kollektivtrafik | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Kollektivtrafik

På den här sidan finns information för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om ersättning för resor till sjukvård.

En kund som har anlitat kollektivtrafik för att ta sig till ett offentligt sjukhus, till en hälsovårdscentral eller till rehabilitering som ordnas av FPA, behöver inte något separat intyg från hälso- och sjukvården för att söka reseersättning.

I fråga om privat hälso- och sjukvård ska kunden ges ett intyg (SV 67r, Intyg för reseersättning), även om resan skulle ha gjorts med kollektivtrafik. Resan kan ersättas endast om det är fråga om vård som ersätts från sjukförsäkringen. Skriv alltså ett intyg bara i detta fall.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?