Förmedlingstjänsten för redovisningsuppgifter | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

E-tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter

I e-tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter kan en serviceproducent skicka direktersättningsredovisningar till FPA:s server. FPA hämtar redovisningarna från servern bankdagar klockan 12.

E-tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter

Serviceproducenten kan lämna in redovisningarna till FPA via tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter. För att kunna använda tjänsten behövs en Suomi.fi-fullmakt.

Logga in i e-tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter

Identifiering för användning av e-tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter

En serviceproducent loggar in i e-tjänsten genom att använda Suomi.fi-identifikation.

Identifieringen sker med personliga bankkoder, ett certifikatkort, mobilcertifikat eller eIDAS-identifieringsverktyg med hjälp av Suomi.fi-identifikation.

För att kunna använda tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar måste du ha Suomi.fi-fullmakten ”Inlämning av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar”.

Du kan ge och begära fullmakter i Suomi.fi-tjänsten (suomi.fi).

Kom ihåg att gå in i tjänsten och se på svarsmeddelandena

När man skickar redovisningsuppgifter i tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter visas så kallade svarsmeddelanden i tjänsten. Svarsmeddelandena anger om FPA har mottagit redovisningen. Serviceproducenten ska följa svarsmeddelandena och se till att mottagandet av redovisningar lyckas.

Svarsmeddelandet syns i tjänsten följande bankdag efter att FPA har hämtat redovisningen från servern. FPA hämtar redovisningarna från servern klockan 12 följande bankdag efter den dag då redovisningarna skickades in.

Om serviceproducenten har lämnat in redovisningar i tjänsten senast på fredag klockan 12, hämtar FPA dem på måndag. Svarsmeddelandet syns i förmedlingstjänsten på tisdag.

I svarsmeddelandet står det ”Käsitelty” (Behandlad) om mottagandet av redovisningen har lyckats.

I svarsmeddelandet står det ”Hylätty” (Avvisad) om redovisningen inte har kunnat tas emot.

Om mottagningen av redovisningen har misslyckats meddelas orsaken till felet i tjänsten.

Om redovisningen innehåller flera fel står endast orsaken till det först upptäckta felet i svarsmeddelandet. Det här beror på att läsningen av redovisningen stannar vid det första felet.

Om svarsmeddelandet inte har kunnat tas emot ska serviceproducenten korrigera felet i redovisningsfilen och skicka redovisningen på nytt.
 

Senast ändrad 27.9.2023

Vad tycker du om sidan?