Godkända datasystem | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Godkända datasystem

En serviceproducent som lämnar in redovisningsuppgifter med anknytning till direktersättning elektroniskt till FPA måste använda ett datasystem som är godkänt av FPA.

Nedan följer en förteckning över de datasystem som har godkänts för inlämning av redovisningsuppgifter. FPA har kommit överens med de intresseorganisationer som har undertecknat ramavtalet om ett utvärderingsförfarande genom vilket datasystemen har godkänts.

Om ett datasystem inte finns i förteckningen kan serviceproducenten be att FPA utvärderar och godkänner det separat. FPA beslutar om godkännande av systemet tillsammans med serviceproducentens intresseorganisation.

Finlands Läkarförbund och Läkarföretagens förening rf

Utifrån avtalet mellan Finlands Läkarförbund, Läkarföretagens förening rf och FPA har följande system godkänts. Namnet på det företag som förvaltar systemet har angetts inom parentes.

 • DynamicHealth (Tieto Healthcare & Welfare Oy)
 • Acute (Acute FDS Oy)
 • Mediatri (Mediconsult Oy)
 • Ajas (Eneroc Oy)

Finlands Tandläkarförbund

Utifrån avtalet mellan Finlands Tandläkarförbund och FPA har följande system godkänts. Namnet på det företag som förvaltar systemet har angetts inom parentes.

 • Helmi (Receptum Oy)
 • DynamicHealth (Tieto Healthcare & Welfare Oy)
 • AssisDent (Entteri Professional Software Oy)
 • Opus Dental (Opus Systemer AS)
 • WinHIT (In Net Oy)

Finlands Munhygienistförbund

Utifrån avtalet mellan Finlands Munhygienistförbund och FPA har följande system godkänts. Namnet på det företag som förvaltar systemet har angetts inom parentes.

 • Helmi (Receptum Oy)
 • AssisDent (Entteri Professional Software Oy)

Vad tycker du om sidan?