Att ingå avtal om direktersättning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Så här ingår du ett direktersättningsavtal med FPA

 1. Ring FPA:s servicenummer för myndigheter och meddela att ditt företag vill ingå ett direktersättningsavtal.
 2. Ingå ett anslutningsavtal med FPA. Se mallen för anslutningsavtalet (pdf). Kom överens med FPA om hur avtalet skickas. 
 3. Genom anslutningsavtalet ansluter du företaget till FPA:s ramavtal. Läs ramavtalet (pdf).
 4. I ramavtalet specificeras serviceproducentens och FPA:s uppgifter och skyldigheter.
  • Läs noggrant igenom avtalet. När du undertecknar avtalet förbinder du dig till att följa dess villkor och sjukförsäkringslagen.
 5. Ansök om sjukvårdsersättningar hos FPA genom redovisningsförfarande. Läs anvisningarna om inlämning av redovisningsuppgifter.
 6. Om du vill övergå till elektroniskt redovisningsförfarande måste du ingå ett nytt anslutningsavtal med FPA. Först efter ett testningsskede är det möjligt att övergå till elektroniskt redovisningsförfarande. Läs anvisningarna om inlämning av redovisningsuppgifter elektroniskt.

Meddelande av förändringar

Serviceproducenten måste meddela FPA om det sker sådana förändringar i verksamheten som kan påverka avtalet om direktersättningsförfarande. Förändringar som avses är till exempel

 • ändring av namn eller adress
 • ändringar som gäller tillståndsvillkoren eller verksamhetsområdet
 • försäljning av företaget eller en del av det
 • ändring av företagsformen.

Avtalet måste sägas upp om verksamheten upphör eller företaget säljs.

Intresseorganisationer som ingått ramavtal

Det här avsnittet innehåller en förteckning över de intresseorganisationer som FPA har ingått ramavtal om direktersättning med.

 • Erikoishammasteknikkoliitto ry
 • Läkarföretagen rf
 • Suomen Hammaslääkäriliitto - Finlands Tandläkarförbund ry
 • Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry
 • Finlands Munhygienistförbund FMHF rf
 •  Munhälsovårdens Fackförbund STAL rf