Sjukvårdsersättning för läkararvode | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Sjukvårdsersättning för läkararvode

De här sidorna innehåller information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om villkoren för när FPA beviljar sjukvårdsersättning för

Kontrollera ersättningstaxan och åtgärdskoden enligt taxförteckningen

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna för dem finns i FPA:s taxeförteckning.

Ersättningstaxa innebär det belopp som FPA betalar i sjukvårdsersättning. Ersättningen kan vara högst samma belopp som ersättningstaxan. Om det arvode som tagits ut är lägre än den ersättningstaxa som anges i taxeförteckningen betalar FPA ett belopp av samma storlek som arvodet i ersättning.

Se taxeförteckningarna.

Läs mer

Senast ändrad 28.9.2023