Precisering i fråga om direktersättning (undantagslov från FPA) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Precisering i fråga om direktersättning (undantagslov från FPA)

FPA kan av särskilda skäl ge kunden ett undantagslov för direktersättning (en så kallad precisering i fråga om direktersättning) för sådana situationer där direktersättning i vanliga fall inte är möjlig. Innan FPA beviljar undantagslov utreder FPA kundens situation och förutsättningar att beviljas undantagslov. Sådana kundspecifika situationer kan vara till exempel

Preciseringen kan också vara fritt formulerad, och man kommer separat överens om användningen av den. Då ges ett apoteksmeddelande om saken.

När FPA beviljar kunden ett undantagslov förmedlas uppgift om detta genast via e-tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter. Av preciseringen framgår det preparat som undantagslovet gäller, undantagslovets innehåll och giltighetstid samt den läkemedelsmängd som kan lämnas ut.

FPA tar upp frågan om undantagslov till behandling efter att kunden har kontaktat FPA. I fråga om preparat som kräver specialtillstånd är det även möjligt att apoteken tar kontakt. FPA betjänar kunderna på nätet, per telefon och på sina serviceställen.

Senast ändrad 16.8.2023