Begränsad grundersättning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Grundersättning för begränsat ersättningsgilla läkemedel

Ett läkemedel är grundersättningsgillt när läkemedelsprisnämnden (Hila) har beviljat det grundersättningsstatus. De flesta läkemedlen är grundersättningsgilla utan begränsningar. Hila kan dock begränsa rätten till grundersättning till vissa indikationer.

FPA beslutar utifrån Hilas beslut om grunderna för beviljande av rätt till ersättning för begränsat grundersättningsgilla läkemedel och ger läkemedelssubstanserna ersättningsnummer.

Kunden kan få grundersättning för ett begränsat grundersättningsgillt läkemedelspreparat om FPA har beviljat honom eller henne rätt till grundersättning och om den grundersättningsstatus som fastställts för läkemedelspreparatet gäller. I vissa fall behövs för grundersättning en anteckning som läkemedelsförskrivaren gör på receptet. Se receptanteckningar.

Begränsat grundersättningsgilla läkemedelssubstanser

I tabellen nedan anges de begränsat grundersättningsgilla läkemedelssubstanserna i alfabetisk ordning. Ersättningsnumren fungerar som länkar till grunderna för beviljande av rätt till ersättning enligt FPA:s beslut. Läkemedelssubstanser som utmärkts med en asterisk (*) kan också vara begränsat specialersättningsgilla.

Söktjänst för läkemedel

Läkemedelspreparat som innehåller en viss läkemedelssubstans hittas i FPA:s söktjänst för läkemedel då man skriver in namnet på läkemedelssubstansen i sökfältet.

Gå till söktjänsten för läkemedel
Villkor för beviljande av rätt till ersättning
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Abatacept*, adalimumab*, bimekizumab, certolizumabpegol*, etanercept*, golimumab*, guselkumabin*, infliximab*, ixekizumab*, risankizumab*, sarilumab*, sekukinumab*, tocilizumab* och ustekinumab (inflammatoriska reumatiska sjukdomar)313
Abemaciklib*3030
Abirateron*352
Abrocitinib3073
Adalimumab (hidradenitis suppurativa)380
Adalimumab*, bimekizumab, brodalumab, certolizumabpegol* etanercept*, guselkumab, infliximab*, ixekizumab*, risankizumab, sekukinumab*, tildrakizumab och ustekinumab (hudpsoriasis)319
Adalimumab, golimumab, infliximab, risankizumab* och ustekinumab* (inflammatoriska tarmsjukdomar)326
Afatinib* och gefitinib*341
Agalsidas alfa*, agalsidas beta*, migalastat* och pegunigalsidas alfa336
Akalabrutinib*3059
Alektinib*3001
Alirokumab*, evolokumab* och inklisiran vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (vuxna)388
Alirokumab*, evolokumab* och inklisiran vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi3015
Allergenextrakt av björkpollen (vuxna)3023
Alpelisib3057
Alprostadil, sildenafil och kombinationspreparat med aviptadil och fentolamin308
Anakinra*3053
Apalutamid*3031
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban för långvarigt förebyggande av att djup ventrombos och lungemboli återkommer379
Apixaban*, dabigatran*, edoxaban* och rivaroxaban* vid behandling av förmaksflimmer351
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid kortvarig behandlingReceptanteckning
Apremilast* och dimetylfumarat (psoriasis)377
Asfotas alfa387
Ataluren3056
Atomoxetin, dexamfetamin, guanfacin och lisdexamfetamin331
Avakopan3084
Avatrombopag*3052
AvatrombopagReceptanteckning
Axitinib*361
Azacitidin i tablettform3076
Baricitinib*3006
Benralizumab*3027
Berotralstat, C1-esterashämmare, ikatibant, konestat alfa och lanadelumab338
Betainterferon*, dimetylfumarat*, diroximelfumarat, glatirameracetat*, ofatumumab och ponesimod (MS)303
Binimetinib* och enkorafenib* (melanom)3016
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid behandling av von Willebrands sjukdom*332
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid desensibilisering hos antikroppspositiva patienter med hemofili A*375
Bosutinib*360
Brigatinib*3017
Budesonid-tablett, munsönderfallande3032
Burosumab*3040
Cannabidiol*3046
Cenobama3069
Cyanokobalamin*376
Dabrafenib* och trametinib*3024
Dakomitinib3041
Daratumumab*3060
Darolutamid*3036
Depotplåster som innehåller granisetronReceptanteckning
Deukravacitinib3088
Dornase alfa304
Dronedaron342
Dulaglutid*, exenatid*, liraglutid* och semaglutid* (typ 2-diabetes, vuxna)346
Dupilumab395
Eliglustat*, imiglukeras* och velagluceras alfa*333
Eltrombopag*3039
Emicizumab (hemofili A, med antikroppar)*397
Emicizumab (hemofili A, utan antikroppar)*3047
Enkorafenib (kolorektalcancer)*3049
Entrektinib*3050
Enzalutamid*3054
Eptinezumab, erenumab, fremanezumab, galkanezumab och rimegepant (migränprofylax)3007
Erlotinib*325
Erytropoietin* och darbepoetin*306
Esketamin*3062
Everolimus*340
Evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (barn och unga)*3074
Febuxostat*349
Fenfluramin3085
FidaxomicinReceptanteckning
Filgotinib*3048
Finerenon3071
Fingolimod* och kladribin*353
Fostamatinib3087
Gilteritinib*3033
Ibrutinib*390
Idebenon396
Idelalisib372
Ikosapentetyl*3077
Ixazomib*398
Järnmaltol392
Kabozantinib*3012
Kalciumkarbonat3025
Kapsaicin350
Ketokonazol3021
Klormetin3067
Kombinationsbehandling med elexakaftor, ivakaftor och tezakaftor3045
Kombinationsbehandling med ivakaftor och tezakaftor3044
Kombinationspreparat med bupropion och naltrexon3055
Kombinationspreparat med ivakaftor och lumakaftor3043
Kombinationspreparat med levodopa och dekarboxylashämmare*3080
Kombinationspreparat med natriumdokusat och sorbitol368
Kombinationspreparat med sakubitril och valsartan*381
Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil*384
Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil*3018
Krizotinib*363
Lantankarbonat*, sevelamer* och sukrojärn(III)oxihydroxid*320
Lapatinib*335
Larotrektinib*3034
Lenalidomid*329
Lenvatinib*3019
LetermovirReceptanteckning
Levofloxacin, lösning för nebulisator385
Liraglutid (typ 2-diabetes, barn och unga)*3022
Liraglutid (fetma)3051
Lorlatinib*3026
MaribavirReceptanteckning
Mepolizumab*3028
Midodrin3010
Midostaurin*3014
Nalmefen och naltrexon309
Natriumzirkoniumcyklosilikat och patiromer3020
Neratinib*3037
Nilotinib*328
Nintedanib* och pirfenidon*356
Niraparib*3009
Obeticholsyra391
Olaparib*389
Omalizumab344
Osimertinib*3004
Palbociklib*394
Paricalcitol* och cinacalcet*321
Pazopanib*343
Pegcetakoplan3078
Pemigatinib3063
Pimekrolimus- och takrolimussalva*317
Pitolisant och solriamfetol3035
Pomalidomid*393
Ponatinib*373
Pralsetinib3068
Prasugrel*Receptanteckning
Preparat med von Willebrands faktor*357
Preparat som innehåller buprenorfin och naloxon339
Regorafenib*369
Ribociklib*3002
Rimegepant (akut behandling av migrän)Receptanteckning
Risdiplam3082
Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom och perifer artärsjukdom*3013
Roflumilast348
Romiplostim*3038
Romosozumab3079
Roxadustat3066
Ruxolitinib*374
Selexipag383
Selperkatinib3072
Somatrogon3075
Sonidegib3061
Sorafenib*323
Sunitinib*322
Tafamidis3011
Takrolimusgranulat*Receptanteckning
Talazoparib*3070
Teduglutid3064
Tepotinib3081
Teriparatid318
Tezepelumab3089
Ticagrelor 60 mg*386
Ticagrelor 90 mg*Receptanteckning
Tillväxthormon*301
Tofacitinib*3005
Tolvaptan3008
Treprostinil334
Tukatinib*3065
Upadacitinib*3029
VareniklinReceptanteckning
Vedolizumab*3042
Vemurafenib*362
Venetoklax*399
Vericiguat*3058
Vismodegib*378
Voklosporin3083
Zanubrutinib*3086
Zolmitriptan nässprayReceptanteckning

Läs mer

Senast ändrad 1.7.2024