Neuropsykologisk rehabilitering | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Neuropsykologisk rehabilitering

FPA beviljar neuropsykologisk rehabilitering enligt prövning till personer i åldern 16–67 år som har utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar eller inlärningssvårigheter eller har fått en hjärnskada.  Neuropsykologisk rehabilitering (Privatpersoner) syftar till att förbättra eller återställa studie- eller arbetsförmågan för att klienten ska kunna komma vidare i studierna eller slutföra dem, komma ut i eller stanna kvar i arbetslivet eller återgå till arbetet.

Ersättningsbelopp

FPA ersätter neuropsykologisk rehabilitering enligt de maximibelopp som fastställts genom förordning av statsrådet. Den maximala ersättningen för neuropsykologisk rehabilitering (Privatpersoner) är ofta lägre än det arvode som terapeuten tar ut. Klienten blir därför i allmänhet tvungen att betala en del av kostnaderna själv.

Så här kan du bli serviceproducent inom prövningsbaserad neuropsykologisk rehabilitering

  1. Nämnden informerar FPA när din behörighet har godkänts. 
  2. FPA registrerar dina uppgifter som producent av neuropsykologisk rehabilitering som ordnas i form av individuell terapi och gruppterapi. I registret antecknas också dina kontaktuppgifter samt uppgifter om din utbildning och utbildningsnivå. 
  3. Du får ett meddelande per post från FPA när din behörighet har godkänts. 
  4. Meddela vid behov övriga kontaktuppgifter samt uppgifter som gäller företagsverksamheten och FPA:s tjänst för sökning serviceproducent på blanketten Meddelande om neuropsykologers verksamhet KU 118r (pdf). Skicka in blanketten till

Folkpensionsanstalten, Kompetenscentret för arbets- och funktionsförmågeärenden
Rehabiliteringsgruppen
PB 450
00056 FPA

Behörighetskrav

  • Specialpsykolog i neuropsykologi (PsL, psykologie licentiatexamen med specialiseringsstudier inom specialområdet neuropsykologi)
  • Klinisk neuropsykolog (tidigare riksomfattande specialiseringsutbildning i neuropsykologi) 
  • Psykolog som uppfyller de kriterier för tillhandahållande av neuropsykologisk rehabilitering som avtalats mellan Neuropsykologiska föreningen i Finland, specialiseringsnämnden för klinisk neuropsykologi och FPA.
Senast ändrad 22.4.2021