Självrisk och rätt till sjukförsäkring | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Självrisk och rätt till sjukförsäkring

Debitering av självriskandel

Serviceproducenten ska ta ut den självrisk av kunden som bestäms enligt sjukförsäkringslagen. Av det kvitto eller den faktura på självrisken som serviceproducenten ger kunden ska serviceproducentens namn, resdagen och självriskbeloppet framgå.

Situationer där självrisk inte tas ut

Taket för årssjälvrisken har nåtts

Ingen självrisk behöver tas ut för ambulanstransport, om kunden

  • berättar att taket för årssjälvrisken för resekostnader har nåtts (innan redovisningen lämnas in kan serviceproducenten kontrollera med FPA om en självrisk ska tas ut för resan)
  • visar en skärmdump från MittFPA av vilken det framgår att taket för årssjälvrisken har nåtts
  • visar ett beslut om reseersättning av vilket det framgår att taket för årssjälvrisken har nåtts.

Om ingen självrisk behöver tas ut för en resa får beställningscentralerna för taxi automatiskt uppgift om detta från FPA. Om självrisk har tagits ut för en resa, trots att taket för årssjälvrisken har nåtts, återbetalar FPA automatiskt avgiften till kunden.

Självrisk har redan tagits ut för en del av den totala resan (vidaretransport eller resekedja)

Självrisk tas inte ut om kunden

  • visar upp ett kvitto på självrisken på 25 euro för den första delen av en resa som omfattar vidaretransport eller som består av en resekedja
  • har åkt med ambulans den första delen av resan.

Om självrisk har tagits ut till ett för stort belopp, återbetalar FPA det felaktigt utbetalda beloppet till kunden i samband med handläggningen av ersättningsärendet.

Kontroll av att kunden omfattas av den finska sjukförsäkringen

För att förvissa sig om att kunden är sjukförsäkrad i Finland ska serviceproducenten kontrollera kundens FPA-kort eller giltiga identitetskort försett med sjukförsäkringsuppgifter.

Om kunden inte är sjukförsäkrad i Finland måste han eller hon påvisa sin rätt till direktersättning med ett intyg över rätt till vård.

Om kunden inte har något FPA-kort eller någon annan handling som berättigar till ersättning ska serviceproducenten uppbära hela kostnaden av kunden.

Bevilja inte direktersättning om kunden inte har något godtagbart intyg över rätt till vård

Om kunden inte har något godtagbart intyg över rätt till vård kan serviceproducenten inte bevilja direktersättning. Serviceproducenten måste då fakturera kunden direkt. Om kunden har rätt till ersättning enligt sjukförsäkringslagen kan han eller hon själv ansöka om ersättning hos FPA i efterhand.
 

Senast ändrad 19.1.2024