Uppföljning och övervakning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Uppföljning och övervakning

FPA följer riktigheten och enhetligheten i de sjukvårdsersättningar som har betalats till kunderna. Tänkbara problem som kan uppstå i samband med prehospital akutsjukvård och sjuktransport bedöms på förhand och FPA ger råd och anvisningar om dem.

Ersättningsstatistiken följs regelbundet upp. Med hjälp av statistiken följs till exempel ersättningarna, antalet ersättningsfall och den regionala fördelningen av dem.

FPA genomför intern kontroll i enlighet med årsplaner. Försäkringsdistriktens kontroller inriktas på ersättningsavgörandena inom de egna områdena. De riksomfattande kontrollerna omfattar uppgifter om avgöranden i hela landet. FPA följer uppgifter rörande avtalen för direktersättningsförfarandet, exempelvis utvecklingen när det gäller antalet avtal och de ersättningar som betalats ut på basis av dem.

Mottagarna av sjukvårdsersättningar kan kontrollera sina personliga uppgifter i anslutning till utbetalningen av ersättningar i MittFPA (Privatpersoner). För att kunna använda tjänsten måste man identifiera sig med hjälp av bankernas nätbankskoder eller med ett elektroniskt identitetskort.
 

Vad tycker du om sidan?