FPA:s och barnatillsyningsmännens nätverk och extranätet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

FPA:s och barnatillsyningsmännens nätverk och extranätet

I FPA:s och barnatillsyningsmännens samarbetsnätverk diskuteras frågor som gäller underhållsstöd. Syftet med samarbetet är att barnatillsyningsmännen ska kunna handleda sina kunder i dessa frågor. Nätverket har deltagare från alla välfärdsområden och Helsingfors stad samt från FPA.

Alla barnatillsyningsmän kan läsa anteckningar och material från samarbetsnätverket på extranätet för barnatillsyningsmän. De kan också kontakta nätverkets medlemmar och få aktuella frågor upptagna till diskussion i nätverket.

Nätverket har som mål att förbättra servicen för FPA:s och välfärdsområdenas gemensamma kunder. Ett underhållsavtal som barnatillsyningsmannen fastställt är en grund för utbetalning av underhållsstöd. När underhållsavtalet är klart och tydligt kan FPA avgöra ansökan om underhållsstöd snabbt och utan tilläggsutredningar.

Barnatillsyningsmännens extranät

Läs anteckningar från samarbetsnätverket på extranätet. Där finns även kontaktinformation till medlemmarna i nätverket.

Logga in på extranätet

Så här loggar du in på extranätet

För extranätet behöver du ett användarnamn och ett lösenord. Om du inte ännu har användarnamn och lösenord, kan du begära dem per e-post, elatustuki@kela.fi.

Ange följande i e-postmeddelandet:

  • ditt namn
  • din e-postadress
  • ditt telefonnummer
  • din yrkesbeteckning
  • arbetsgivarens namn

Du får ett användarnamn och ett lösenord från FPA och med dem kan du logga in på extranätet.

Senast ändrad 25.4.2023

Vad tycker du om sidan?