Förmånsanvisningar om grundläggande utkomststöd | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ändringar i förmånsanvisningarna om det grundläggande utkomststödet

Förmånsanvisningarna om utkomststödet är FPA:s interna anvisningar som används vid handläggningen av ansökningar om utkomststöd.

I dokumenten nedan finns de senaste ändringarna som har gjorts i förmånsanvisningarna. De senaste ändringarna har angetts med kursiv stil i förmånsanvisningarna om utkomststödet (pdf).

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?