Betalningsyrkande och utkomststöd | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Betalningsyrkande och utkomststöd

E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner Kelmu

Du kan göra ett betalningsyrkande gällande primära förmåner också via e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu).

Logga in på Kelmu

Välfärdsområdet kan i undantagsfall bevilja kompletterande eller förebyggande utkomststöd mot en emotsedd primär FPA-förmån. Välfärdsområdet kan driva in det utkomststöd välfärdsområdet betalat från FPA-förmånen. Om välfärdsområdet har för avsikt att driva in kompletterande eller förebyggande utkomststöd från en primär förmån kan du göra ett betalningsyrkande skriftligt eller i FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu. Primära förmåner kan drivas in endast för den period för vilken välfärdsområdet har betalat kompletterande eller förebyggande utkomststöd.

Välfärdsområdet kan i vissa situationer driva in kompletterande eller förebyggande utkomststöd också från det grundläggande utkomststöd som FPA betalar. Om välfärdsområdet driver in kompletterande eller förebyggande utkomststöd från det grundläggande utkomststöd som FPA betalat kan betalningsyrkandet inte göras i Kelmu, utan det måste göras skriftligt.

Så här framställer man ett betalningsyrkande gällande primära förmåner

Gör betalningsyrkandet via FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu.

 • För att logga in behöver du
  • ett verktyg för stark autentisering
  • Suomi.fi-fullmakten Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav.
 • Klicka på Siirry Maksuvaatimuksiin (Gå till betalningsyrkanden) i övre balken på förstasidan.
 • Lägg till uppgifterna om betalningsyrkandet. Närmare anvisningar om hur man lägger till uppgifter finns under punkten Käyttöohjeet (Bruksanvisning) på övre delen av Kelmus förstasida.

Betalningsyrkandet grundar sig på 23 § i lagen om utkomststöd.

Betalningsyrkandet kan också göras

 • på blanketten Meddelande – Betalning av förmån till välfärdsområdet EV 255r (pdf)
 • med ett fritt formulerat skriftligt betalningsyrkande. Av betalningsyrkandet ska följande framgå:
  • lagparagraf som betalningsyrkandet grundar sig på (23 § i lagen om utkomststöd)
  • förmån som yrkandet gäller
  • tidsperiod för vilken förmånen drivs in
  • belopp som yrkandet gäller.

Underteckna betalningsyrkandet och skicka det till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Lämna in yrkandet minst 2 veckor före utbetalningsdagen för förmånen. Kontrollera förmånernas utbetalningsdagar (Privatpersoner).

Om betalningsyrkandet upphör meddela detta till FPA genom att ringa servicenumret för myndigheter.

Så här framställer du ett betalningsyrkande gällande grundläggande utkomststöd

Välfärdsområdet kan driva in kompletterande eller förebyggande utkomststöd också från det grundläggande utkomststödet. I så fall kan betalningsyrkandet inte göras i Kelmu.

Fyll i och skriv ut blanketten Meddelande – Betalning av förmån till välfärdsområdet, EV 255r (pdf).
Underteckna betalningsyrkandet och skicka det till Folkpensionsanstalten, PB 65, 00056 FPA.

Senast ändrad 20.6.2023

Vad tycker du om sidan?