Så här sköter du utkomststödsärenden som myndighet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Så här sköter du utkomststödsärenden som myndighet

Om kunden inte kan uträtta sina utkomststödsärenden på egen hand, kan du med kundens samtycke sköta ärendet tillsammans med honom eller henne. Du kan också med kundens samtycke fylla i ansökan om utkomststöd tillsammans med kunden.

Om du sköter kundens utkomststödsärende ska du följa anvisningarna nedan. Ett muntligt befullmäktigande från kunden räcker till.

Fråga snabbt via chatten

Våra sakkunniga svarar snabbt på samarbetspartners frågor om utkomststödet via chatten. Observera att vi endast svarar på allmänna frågor via chatten. Frågor som gäller enskilda kunder besvaras inte där.

Läs mer om chatten för samarbetspartner.

Senast ändrad 10.1.2024

Vad tycker du om sidan?