E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Förmånsdatatjänsten (Kelmu)

Förmånsdatatjänsten (Kelmu)

I förmånsdatatjänsten (Kelmu) kontrollerar du enkelt kundens förmånsuppgifter.

Logga in på Kelmu

I förmånsdatatjänsten kan myndigheter

 • kontrollera vilka förmåner klienterna får
 • på klientens begäran skicka dokument gällande grundläggande utkomststöd till FPA
 • se FPA:s meddelande om behov av socialvård
 • se förteckningar över vissa förmånstagare i kommunen
 • göra betalningsyrkanden till FPA.

Uppgifter om klientens förmåner

Förmånsdatatjänsten (Kelmu) är avsedd för de myndigheter och FPA:s samarbetspartner som enligt lag har rätt att få förmånsuppgifter från FPA via en teknisk anslutning.

Olika användare ser olika saker i Kelmu. I Kelmu finns bland annat uppgifter om

 • förmåner under handläggning
 • förmånsavgöranden
 • förmånsutbetalningar
 • försäkringstillhörighet
 • återkrav
 • årssjälvrisken för läkemedel.

FPA:s meddelanden om behov av socialvård

FPA förmedlar följande uppgifter till välfärdsområdena, Helsingfors stad och Åland:

 • kundens behov av socialvård
 • kundens behov av kompletterande eller förebyggande utkomststöd
 • meddelande om sänkt grunddel
 • meddelande om arbetslösa under 25 år som fått utkomststöd i 4 månader
 • meddelande om arbetslösa som fyllt 25 år och som haft utkomststöd i 12 månader
 • meddelande om invandrare som haft utkomststöd i 2 månader.

Uppgifterna syns i Kelmu enligt följande:

 • kontakter och meddelanden om behov av socialvård syns omedelbart
 • brådskande ansökningar samt meddelanden gällande arbetslösa och invandrare syns samma dag
 • ansökningar om kompletterande och förebyggande utkomststöd och meddelanden om sänkt grunddel syns dagen efter beslutet om grundläggande utkomststöd.

Om FPA:s meddelande har kommit till fel kommun eller välfärdsområde, kan välfärdsområdets handläggare själv överföra meddelandet till en annan kommun inom välfärdsområdet eller en kommun i ett annat välfärdsområde. Alla meddelanden kan överföras till en annan kommun och FPA behöver inte kontaktas för den skull.

FPA:s meddelande syns bara om användaren har ärendefullmakten Granskning av uppgifter om klienter inom utkomststodet och socialservice.

Förteckningar över förmånstagare

Välfärdsområdets eller kommunens representant kan i Kelmu söka och se vissa förteckningar över förmånstagare. I tjänsten syns följande förteckningar:

Betalningsyrkanden till FPA

Betalningsyrkande kan göras i Kelmu av representanter för välfärdsområdena, Helsingfors stad och Åland. Läs mera om att göra betalningsyrkanden.

Inloggning och fullmakter

Logga in i förmånsdatatjänsten med ett verktyg för stark autentisering såsom mobilcertifikat, certifikatkort eller personliga nätbankskoder.

Dessutom behöver du en för dina arbetsuppgifter tillräcklig Suomi.fi-fullmakt eller fullmakter. För förmånsdatatjänsten Kelmu finns det flera fullmakter som kan behövas. Be fullmakten av den organisation som du representerar. Kontrollera, vilka ärendefullmakter som kan behövas för Kelmu.

Anvisningar och utbildningsmaterial

Bekanta dig med anvisningarna

Anvisningar för välfärdsområden och kommuner

Anvisningar för förläggningar

Kelmu och inkomstregistret

FPA meddelar uppgifter om utbetalda förmåner och pensioner till inkomstregistret. Till inkomsregistret meddelas dock inte uppgifter om grundläggande utkomststöd.

Störningar

Om du upptäcker en störning i systemet ska du kontakta FPA:s tekniska support på tekninentuki@kela.fi. Störningar åtgärdas vardagar kl. 8–17.

Avtal om Kelmu

Användningen av förmånsdatatjänsten Kelmu förutsätter ett avtal mellan FPA och myndigheten i fråga. I avtalsärenden kan du kontakta FPA genom att skicka e-post till adressen tiedonvalitys@kela.fi.

Läs mer

Senast ändrad 28.5.2024