Betalning av förmån till välfärdsområdet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Betalning av förmån till välfärdsområdet

På den här sidan finns information om i vilka situationer FPA kan betala kundens förmån till välfärdsområdets konto.

Betalning av kundens förmån till välfärdsområdet utifrån ett betalningsyrkande

Ett betalningsyrkande är en framställan av välfärdsområdet om att FPA ska betala en förmån som tillkommer en invånare i området till välfärdsområdet. Betalningsyrkandet grundar sig alltid på lag.

Utbetalningen av förmånen till välfärdsområdet utifrån ett betalningsyrkande förutsätter inte förmånstagarens samtycke. 

Kom ihåg följande när du framställer ett betalningsyrkande:

  • I betalningsyrkandet ska man uppge vilken lagparagraf betalningsyrkandet grundar sig på. Ange lagparagrafen också i fritt formulerade betalningsyrkanden.
  • Framställ betalningsyrkandet via FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu när det är möjligt. Betalningsyrkandet ska göras skriftligen, dvs. det kan inte göras muntligen exempelvis i telefontjänsten.
  • När betalningsyrkandet upphör ska du meddela FPA detta så fort som möjligt. Ring servicenumret för myndigheter

Se anvisningarna om hur man framställer ett betalningsyrkande i olika situationer:

Kunden och välfärdsområdet kan även komma överens betalning till välfärdsområdet 

FPA kan betala vissa förmåner till välfärdsområdets konto på basis av en överenskommelse mellan kunden och välfärdsområdet. I dessa fall grundar sig betalningen till välfärdsområdet inte på lagstiftning och förutsätter kundens samtycke. 

Tillvägagångssättet gäller inte alla förmåner. Till exempel kan FPA inte betala pensioner eller pensionstagarens bostadsbidrag till välfärdsområdet på basis av en överenskommelse. 

Anvisning till välfärdsområdets arbetstagare

Skicka till FPA:

  • kundens och välfärdsområdets överenskommelse om att förmånen ska betalas till välfärdsområdets konto
  • välfärdsområdets kontonummer till vilket förmånen ska betalas
  • kundens samtycke eller fullmakt.

Posta dokumenten till FPA på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. 

Det finns ingen separat blankett för att meddela välfärdsområdets kontonummer i dessa fall. Om utbetalningen av förmånen till välfärdsområdet ska avslutas, kan meddelandet göras med ett fritt skrivet brev eller per telefon. 

Om du har frågor eller behöver anvisningar ring myndighetslinjen.

Att kontrollera betalningsuppgifter

Om välfärdsområdets arbetstagare behöver kontrollera till vilket konto kundens förmån betalas, kan man göra det i FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu. Kontonumret syns i betalningsyrkanden och gällande grundläggande utkomststöd även i betalningsuppgifter. Läs mer om FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu.

Senast ändrad 14.4.2023

Vad tycker du om sidan?