Betalning av familjeförmåner till välfärdsområdet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Betalning av familjeförmåner till välfärdsområdet

Välfärdsområdet kan kräva att en familjeförmån betalas till välfärdsområdet på olika grunder. De vanligaste grunderna är att barnet eller barnets vårdnadshavare är i familje- eller institutionsvård.

Välfärdsområdet kan lämna in ett betalningsyrkande gällande

  • barnbidrag
  • barnavårdsstöd
  • föräldradagpenning.

Välfärdsområdet kan inte lämna in ett betalningsyrkande till FPA gällande

  • adoptionsbidrag
  • privatvårdsstöd
  • moderskapsunderstöd.

I regel kan FPA inte betala en förmån till välfärdsområdets förmedlingskonto på välfärdsområdets begäran. En familjeförmån kan betalas till välfärdsområdets förmedlingskonto endast på kundens begäran. Kunden måste fylla i blanketten Meddelande - Ändring av kontonummer Y 121r (pdf).

Betalningsyrkande gällande underhållsstöd

Välfärdsområdet kan kräva att underhållsstödet betalas till välfärdsområdet. Välfärdsområdet kan också ansöka om underhållsstöd ifall FPA ännu inte betalar underhållsstöd för barnet.

Läs mer om utbetalning av underhållsstöd till välfärdsområdet.

Senast ändrad 26.6.2023

Vad tycker du om sidan?