Betalning av stöd för hemvård av barn till välfärdsområdet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Betalning av stöd för hemvård av barn till välfärdsområdet

FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu

Framställ betalningsyrkandet gällande hemvårdsstödet via FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu.

Logga in i Kelmu

Välfärdsområdet kan kräva att hemvårdsstödet betalas till välfärdsområdet om förmånstagaren är i institutionsvård som bekostas av välfärdsområdet.

Välfärdsområdet kan kräva att hemvårdsstödet betalas till välfärdsområdet för den tid institutionsvården varar. Hemvårdsstödet betalas inte om också barnet är i institutions- eller familjevård som ordnas av välfärdsområdet och som varar över tre månader.

Ansök om att hemvårdsstödet betalas till välfärdsområdet utifrån 14 § i lagen om klientavgifter.

Så här framställer du ett betalningsyrkande gällande hemvårdsstöd

Gör betalningsyrkandet via FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu

 • För att logga in behöver du
  • ett verktyg för stark autentisering
  • Suomi.fi-fullmakten Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav.
 • Gå till fliken Maksuvaatimukset (Betalningsyrkanden).
 • Fyll i uppgifterna.

Betalningsyrkandet kan också göras 

 • på blanketten Meddelande – Betalning av förmån till välfärdsområdet EV 255r (pdf) 
 • med ett fritt formulerat skriftligt betalningsyrkande. Av betalningsyrkandet ska följande framgå:
  • lagparagraf som betalningsyrkandet grundar sig på (14 § i lagen om klientavgifter)
  • förmån som yrkandet gäller
  • tidsperiod för vilken förmånen drivs in
  • belopp som yrkandet gäller.

Underteckna betalningsyrkandet och skicka det till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. 

Lämna in yrkandet senast 2 veckor före utbetalningsdagen för hemvårdsstödet. Utbetalningsdagen är den sista bankdagen i månaden.

Om betalningsyrkandet upphör meddela detta till FPA genom att ringa servicenumret för myndigheter.

Läs mer

Senast ändrad 14.4.2023

Vad tycker du om sidan?