Välfärdsområden | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Välfärdsområden

FPA:s förmåner är tätt kopplade till social- och hälsovården och därför är samarbetet mellan FPA och välfärdsområdena viktigt. FPA:s regionala kontaktpersoner hjälper i frågor som gäller det lokala och regionala samarbetet.

I vissa situationer kan FPA betala kundens förmån till välfärdsområdet. Om välfärdsområdet anordnar rehabilitering kan kunden få rehabiliteringspenning från FPA. Välfärdsområdet har även som uppgift att göra upp rehabiliteringsplaner för unga. Dessutom kan ett välfärdsområde få ersättning om den har tillhandahållit brådskande socialservice för en person som har fått ett negativt asylbeslut.

Information till stöd för ledning

Hos FPA finns omfattande statistik och forskningsdata om den sociala tryggheten och om hälso- och sjukvården. Denna information kan utnyttjas i välfärdsområdenas verksamhet och i ledningen av dem. FPA:s forsknings- och statistikuppgifter finns tillgängliga på webbplatsen FPA:s faktaportal. Till exempel dataapplikationen Informationspaket om välfärdsområdena har tagits fram för att svara mot välfärdsområdenas behov av information.

FPA:s faktaportal

Informationspaket om välfärdsområdena; datavisualisering

 

Aktuellt

Fler nyheter