Betalning av föräldradagpenning till välfärdsområdet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Betalning av föräldradagpenning till välfärdsområdet

FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu

Du kan framställa betalningsyrkandet gällande föräldradagpenning via FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu.

Logga in i Kelmu

Välfärdsområdet kan kräva att föräldradagpenningen betalas till välfärdsområdet om förmånstagaren är i institutionsvård eller familjevård som bekostas av välfärdsområdet. Välfärdsområdet kan kräva att föräldradagpenningen betalas till välfärdsområdet för den tid institutionsvården varar.

Ansök om att föräldradagpenningen betalas till välfärdsområdet utifrån 14 § i lagen om klientavgifter.

Föräldradagpenning är den gemensamma benämningen på följande förmåner:

 • graviditetspenning
 • särskild graviditetspenning
 • föräldrapenning
 • partiell föräldrapenning.

Hur inverkar arbetsgivarens rätt till dagpenning?

Om arbetsgivaren under graviditetsledigheten eller föräldraledigheten betalar lön till en arbetstagare som får föräldradagpenning, har arbetsgivaren rätt till dagpenningen. Välfärdsområdet kan inte kräva att föräldradagpenningen betalas till välfärdsområdet under perioden med löneutbetalning.

Så här framställer du ett betalningsyrkande gällande föräldradagpenning

Gör betalningsyrkandet via FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu

 • För att logga in behöver du
  • ett verktyg för stark autentisering
  • Suomi.fi-fullmakten Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav.
 • Klicka på Siirry Maksuvaatimuksiin (Gå till betalningsyrkanden) i övre balken på förstasidan.
 • Lägg till uppgifterna om betalningsyrkandet. Närmare anvisningar om hur man lägger till uppgifter finns under punkten Käyttöohjeet (Bruksanvisning) på övre delen av Kelmus förstasida.

I Kelmu kan du göra betalningsyrkandet antingen utifrån 14 § i lagen om klientavgifter eller 23 § i lagen om utkomststöd. 

Betalningsyrkandet kan också göras 

 • på blanketten Meddelande – Betalning av förmån till välfärdsområdet EV 255r (pdf) 
 • med ett fritt formulerat skriftligt betalningsyrkande. Av betalningsyrkandet ska följande framgå:
  • lagparagraf som betalningsyrkandet grundar sig på (14 § i lagen om klientavgifter)
  • förmån som yrkandet gäller
  • tidsperiod för vilken förmånen drivs in
  • belopp som yrkandet gäller.

Underteckna betalningsyrkandet och skicka det till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. 

Lämna in yrkandet senast 2 veckor före utbetalningsdagen för föräldradagpenningen.

Om betalningsyrkandet upphör meddela detta till FPA genom att ringa servicenumret för myndigheter.

Utbetalning av föräldradagpenning

Föräldradagpenning betalas ut i efterskott för högst 25 vardagar åt gången.

Om kunden har ansökt om föräldradagpenning för 25 vardagar i flera korta perioder, betalas dagpenningen ut på en gång när den sista perioden tagit slut.

Om den period som sökts är kortare än 25 vardagar betalas dagpenningen på periodens sista bankdag. Som vardagar räknas måndag till lördag.

Läs mer

Senast ändrad 14.4.2023

Vad tycker du om sidan?