Plan för rehabiliteringspenning för unga | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Plan för rehabiliteringspenning för unga

Rehabiliteringspenning för unga

Rehabiliteringspenning för unga beviljas personer i åldern 16–19 år för att säkerställa yrkesinriktad rehabilitering och främja sysselsättning när

  • den ungas arbets- och studieförmåga och förvärvsmöjligheter eller möjligheter att välja yrke eller arbete är väsentligt försämrade på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning
  • den unga studerar eller deltar i annan verksamhet som syftar till rehabilitering (t.ex. arbetsverkstad eller arbetspraktik)
  • den unga behöver särskilda stödåtgärder under rehabiliteringstiden
  • rehabiliteringen grundar sig på en individuell studie- och rehabiliteringsplan som gjorts upp inom välfärdsområdet.

FPA utreder i samband med den ungas ansökan om rehabiliteringspenning om den unga som deltar i utbildningen också har rätt till yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av FPA. För tiden med utbildning som ordnas i form av yrkesinriktad rehabilitering ersätts bland annat de kostnader som förorsakas av studiematerial. Även när det gäller yrkesinriktad rehabilitering kan man ansöka om beslut med en ansökan om rehabiliteringspenning för unga antingen i e-tjänsten eller på blanketten Ansökan – Rehabiliteringspenning för unga KU 111r (pdf).

Se videon Nuoren kuntoutusraha (på finska), längd 5 min 36 sek, textad på finska (Youtube).

Studie- och rehabiliteringsplan (KHOPS)

För rehabiliteringspenning för unga behövs en individuell studie- och rehabiliteringsplan (KHOPS) som gjorts upp inom välfärdsområdet. Planen görs upp utifrån en medicinsk bedömning och av den ska framgå den ungas möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering.

Gör upp planen tillsammans med den unga och hens vårdnadshavare samt vid behov med sakkunnigmyndigheter. Ni kan som grund för planen använda FPA:s blankett Individuell studie- och rehabiliteringsplan – rehabiliteringspenning för unga KU 110r (pdf).

Planen ska innehålla

  • en bedömning där sjukdomens, funktionsnedsättningens eller skadans inverkan på rehabiliteringsmöjligheterna utreds
  • en bedömning av målen för den yrkesinriktade rehabiliteringen
  • en plan för hur studierna för den unga ska ordnas och genomföras och vilka stödåtgärder som behövs för att främja den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Kontrollera planen tillsammans med den unga och vårdnadshavaren om den ungas rehabilitering inte framskrider planenligt eller om de yrkesmässiga målen preciseras under rehabiliteringstiden. FPA följer upp hur rehabiliteringen genomförs och är vid behov i kontakt med den som gjort upp den personliga studie- och rehabiliteringsplanen t.ex. om den ungas studier eller övriga rehabiliteringsåtgärder inte framskrider.

Läs mer

Senast ändrad 5.9.2023

Vad tycker du om sidan?