Beräkningsformel | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Beräkningsformel

År 2024 är sjukdagpenningens belopp 70 procent av en trehundradedel av årsinkomsten om årsinkomsten är högst 35 769 euro. Av den överstigande delen är sjukdagpenningens belopp 20 procent av trehundradedelen av årsinkomsten. Den partiella sjukdagpenningen är hälften av den sjukdagpenning som man skulle ha haft rätt till när arbetsoförmågan började.    Vid beräkningen av sjukdagpenning år 2024 används följande formel
Årsinkomst euro/årFormler för beräkning av dagpenning euro/vardag
högst 13 712Minimidagpenning
13 712–35 7690,7 x årsarbetsinkomsten : 300
yli 35 76983,46+ 0,20 x (årsarbetsinkomsten – 35 769) : 300

Beräkningsformeln är densamma för arbetstagare och företagare. Årsarbetsinkomsten för en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare motsvarar FöPL- eller LFöPL-försäkringens årsarbetsinkomst. På den löneinkomst och den försäkringslön som räknas som årsinkomst görs ett försäkringspremieavdrag som är 8,95 procent år 2024. Motsvarande avdrag görs inte på FöPL- och LFöPL-årsinkomsten.  

Senast ändrad 8.1.2024

Vad tycker du om sidan?