Sjukdagpenningens självrisktid | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Sjukdagpenningens självrisktid

Du får sjukdagpenning först när arbetsoförmågan har pågått hela självrisktiden.

Sjukdagpenningen betalas efter självrisktiden till din arbetsgivare för den tid för vilken du får lön för sjukdomstid. Om det är flera arbetsgivare som betalar lön för sjukdomstid delas dagpenningen mellan arbetsgivarna i proportion till de utbetalda lönerna. Om din dagpenning är större än lönen du fått under sjukdomstiden, betalas skillnaden till dig själv.

Självrisktiden är

  • den dag du insjuknar och de 9 följande vardagarna
  • en vardag, om din arbetsoförmåga börjar på nytt på grund av samma sjukdom inom 30 kalenderdagar efter att den föregående perioden med sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning upphört
  • den dag du insjuknar, om du är FöPL-försäkrad
  • den dag du insjuknar och de 3 följande kalenderdagarna, om du är LFöPL-försäkrad.

Söndagar och helg- och söckenhelgdagar är inte vardagar.

Om du är FöPL- eller LFöPL-försäkrad kan du under sjukdagpenningens självrisktid få FöPL- eller LPA-dagpenning. Om du har båda försäkringarna kan du få både FöPL-dagpenning och LPA-dagpenning.

Ingen självrisktid tillämpas om den arbetsoförmåga som berättigar till sjukdagpenning börjar eller fortsätter omedelbart efter partiell sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning.

Om du är arbetslös kan du ansöka om arbetslöshetsdagpenning under sjukdagpenningens självrisktid antingen från arbetslöshetskassan eller från FPA.

Senast ändrad 7.9.2023