Meddela förändringar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om den inlärning på arbetsplatsen som ingår i yrkesutbildning är avlönad är det fråga om en läroavtalsperiod, och för den tiden kan du inte få skolresestöd. Om du vet när läroavtalsperioden tar slut och du vill att stödet dras in endast för en viss tid ska du meddela FPA om saken med ett meddelande i MittFPA eller per telefon.

Om inlärningen på arbetsplatsen är oavlönad är det fråga om en utbildningsavtalsperiod, och för den tiden kan du få skolresestöd. Om din skolresa ändras ska du fylla i ansökan om skolresestöd i MittFPA.

Om du vill att stödet dras in helt och hållet ska du meddela FPA detta med ett meddelande i MittFPA eller per telefon.

Om du vet att du inte har rätt till stöd för utbildningsavtalsperioden och du vill att stödet dras in ska du meddela FPA detta med ett meddelande i MittFPA eller per telefon.

Om du byter läroanstalt och ansöker om skolresestöd för nya studier ska du fylla i ansökan om skolresestöd i MittFPA. Om du vill att stödet dras in ska du meddela FPA detta med ett meddelande i MittFPA eller per telefon.

Om det verksamhetsställe där dina studier ordnas byts ska du fylla i ansökan om skolresestöd i MittFPA. Om du vill att stödet dras in ska du meddela FPA detta med ett meddelande i MittFPA eller per telefon. 

Om du byter studieinriktning (t.ex. till utbildning för en annan grundexamen) vid samma läroanstalt och verksamhetsställe behöver ändringen inte anmälas.

Om du börjar avlägga till exempel en yrkesexamen eller specialyrkesexamen kan du inte längre få skolresestöd. Meddela FPA förändringen med ett meddelande i MittFPA eller per telefon.

Om du flyttar måste skolresestödet antingen justeras eller dras in.

Om du ansöker om stöd för skolresor från en ny adress ska du fylla i ansökan om skolresestöd i MittFPA. Om du vill att stödet dras in ska du meddela FPA detta med ett meddelande i MittFPA eller per telefon.

Ditt färdsätt byts om du till exempel börjar resa med Matkahuoltos bussar i stället för Waltti-trafikens bussar eller med egen bil i stället för kollektivtrafik.

Om du byter färdsätt för dina skolresor ska du fylla i ansökan om skolresestöd i MittFPA.

Om du reser med Walttis, HRT:s, Nysses, Fölis eller Matkahuoltos bussar och biljettpriset ändras behöver du inte meddela FPA detta.

Om du reser med annan kollektivtrafik (t.ex. VR) och skolresestödet betalas in på ditt eget konto, ska du meddela FPA ändringen. Du kan meddela FPA om det ändrade biljettpriset med ett meddelande i MittFPA eller per telefon.

Du har inte rätt till skolresestöd för den tid du studerar utomlands.

Om du åker utomlands på studentutbyte eller för utbildning på en arbetsplats kan du inte längre få skolresestöd. Meddela FPA förändringen med ett meddelande i MittFPA eller per telefon.

Om du vet när dina studier utomlands tar slut och du vill att stödet dras in endast för en viss tid ska du meddela FPA om saken med ett meddelande i MittFPA eller per telefon. Ange den tid du kommer att vistas utomlands i ansökan och berätta hurdana dagliga skolresor du kommer att ha efter perioden utomlands.

Om dina studier avbryts för mer än två veckor t.ex. på grund av sjukdom och du inte reser dagligen till läroanstalten under den här tiden, ska du meddela FPA om detta. FPA drar in ditt skolresestöd. Meddela avbrottet till FPA med ett meddelande i MittFPA eller per telefon. Allmänna lovperioder behöver inte meddelas.

Om du fortsätter studierna efter avbrottet ska du ansöka om skolresestöd på nytt. Fyll i ansökan om skolresestöd i MittFPA.

Om du utexamineras mitt under ett läsår ska du underrätta FPA om att studierna avslutats. Anmälan kan du göra med ett meddelande i MittFPA eller per telefon.

Senast ändrad 28.9.2023

Vad tycker du om sidan?